PRM / Arbejdspladserne vil gerne have kollegaer med handicap, men…

  Pressemeddelelse fra Det Centrale Handicapråd

  "Har du haft en kollega med handicap?"

  Sådan bliver de medvirkende blandt andet spurgt i Det Centrale Handicapråds nye kampagne. Den sætter fokus på beskæftigelse til personer med alle typer af handicap - fysiske og psykiske. Synlige og usynlige. De medvirkende i kampagnen er alle "rigtige mennesker" fra danske arbejdspladser, der enten svarer "ja, men..." eller "nej, men..." på spørgsmålet ovenfor. Kampagnen kører i de kommende tid på sociale medier og som annoncer i aviser og fagblade.

  Med kampagnen vil rådet gerne starte samtaler på arbejdspladserne om holdninger til at have kollegaer med handicap. Det skal bidrage til at nedbryde fordomme om at arbejde sammen med mennesker med handicap - og fremme viljen til at ansætte dem. Med kampagnen vil rådet desuden gerne opfordre til at se personen og dens kompetencer - frem for at fokusere på handicappet.

  "I dagens Danmark står 33.000 mennesker med handicap klar til at tage et arbejde. Det er mennesker med vigtige kompetencer og erfaring, som arbejdsmarkedet går glip af. Det giver ingen mening på et arbejdsmarked, der lige nu - og ikke mindst i fremtiden - skriger på arbejdskraft. Vi hører jo allerede regelmæssigt om rekrutteringsproblemer i en række brancher," siger Mogens Lindhard, formand for Det Centrale Handicapråd.

  Kampagnen bygger på en spørgeskemaundersøgelse om holdninger til beskæftigelse af mennesker med handicap på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen er lavet af Voxmeter på vegne af Det Centrale Handicapråd i efteråret 2022 og viser blandt andet, at både ledere og potentielle kollegaer generelt er åbne overfor at ansætte og arbejde sammen med mennesker med handicap. Dog er der stor forskel på, om der bliver spurgt til fysiske eller psykiske handicap:

  85% af de adspurgte ledere svarer, at det vil være fint at arbejde sammen med en kollega med et fysisk handicap. På samme spørgsmål, men angående personer med psykiske handicap svarer kun 65%, at det vil være fint. Hele 25% svarer, at de ikke har lyst til at arbejde sammen med en person med psykisk handicap.

  "Undersøgelsen viser, at der desværre stadig er holdningsmæssige barrierer på arbejdspladserne i forhold til at ansætte mennesker - især med psykiske handicap. Det er det, vi håber, at vi kan starte en samtale om. For det er første skridt på vejen mod et arbejdsmarked, der bedre rummer alle typer handicap. Og ikke går glip af vigtige kompetencer og kræfter," afslutter Mogens Lindhard.

  Kampagnen lanceres i forbindelse med FN's Internationale Handicapdag d. 3. december.

  Kontakt:

  Kommunikationschef Maja Panduro email: mpk@dch.dk

  Kommunikationsmedarbejder Anders Hylander email: ahy@dch.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/arbejdspladserne-vil-gerne-have-kollegaer-med-handicap-men?releaseId=13665772

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **