PRM / Naturvenner: Ny biodiversitetsrapport understreger kraftigt behovet for en naturlov 

  Pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening

  Den danske naturbeskyttelse er i praksis mange steder så ringe, at det formegentlig slet ikke kan betragtes som naturbeskyttelse. Samtidig er biodiversiteten forsat under stort pres i Danmark, og de nuværende indsatser utilstrækkelige.

  Det er nogle af konklusionerne i Biodiversitetsrådets første rapport, der netop er udkommet. Ifølge rådet kan højst 2,3 procent af naturen på land med sikkerhed betragtes som beskyttet, mens det på havet drejer sig om 12 procent, hvoraf en stor del faktisk ikke er beskyttet endnu. Det skal sammenlignes med, at EU har et mål om 30 procent beskyttet natur både på land og på havet – heraf 10 procent strengt beskyttet.

  Ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding, så er rapporten et klart vink med en vognstang til politikerne på Christiansborg om, at naturbeskyttelsen i Danmark er alt for ringe:

  – Rapporten viser med alt tydelighed, at Danmark halter gevaldigt bagefter, når det handler om naturbeskyttelse og naturgenopretning. Trods flere gode politiske aftaler de senere år om mere urørt skov og naturnationalparker, hvor naturen får lov at udvikle sig uden produktionsmæssige hensyn, så taler den nye rapport sit eget tydelige sprog. Naturbeskyttelsen i Danmark – både på land og til havs – er alt for ringe, og de senere års naturindsats er langt fra nok til at vende tabet af biodiversitet i Danmark, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

  – Det er et vink med en vognstang til politikerne på Christiansborg om, at naturbeskyttelsen i Danmark skal op i et helt andet gear, hvis vi skal gøre os nogle reelle forventninger om at vende tabet af biodiversitet.

  Rapporten er lavet af nogle af Danmarks førerende forskere på området, som er blevet udvalgt til at sidde i Biodiversitetsrådet, der blev nedsat efter den store politiske naturaftale i 2020. Rådet slår fast, at hvis tilbagegangen i den danske natur skal vendes, så er der behov en naturlov med klare mål og indsatser for den danske natur.

  – Jeg er meget glad for, at rådet understreger behovet for en lov, der udmønter vores retlige og politiske forpligtelser gennem klare mål for naturen i Danmark – nøjagtig som vi har det på klimaområdet med en klimalov. Det er helt afgørende, hvis vi skal gøres os forhåbninger om at vende tabet af biodiversitet, siger Maria Gjerding og fortsætter:

  – Heldigvis har vi jo netop været igennem en valgkamp, hvor det har vist sig, at der er et bredt flertal for at sætte bindende mål for naturen i Danmark. Hvor partier fra begge sider af Folketinget har bakket op om en naturlov, og hvor statsminister Mette Frederiksen selv har opfordret til, at det skal tages med som en del af, hvad en ny regering skal gå i gang med. Det er politisk set et stort grønt fremskridt, vi har været vidne til, og nu ser vi frem mod den konkrete politiske implementering og reel handling, siger Maria Reumert Gjerding.

  Biodiversitetsrådet peger samtidig på, at de officielle danske tal for beskyttet natur, som den danske stat indrapporterer til EU og FN, i realiteten ikke dækker over beskyttet natur. Rapporten viser at ca. 44 procent af vores beskyttede Natura 2000-områder på land i virkeligheden er landbrug, skovbrug eller bebyggelse mv. uden et nævneværdigt naturindhold. Tilsvarende er en stor del af den officielt beskyttede havnatur udsat for ødelæggende fiskeri med bundslæbende redskaber.

  – Danmark ligger i forvejen i bund i EU, når det gælder andelen af beskyttet natur. Hvis man så indregner, at en del af naturbeskyttelsen i virkeligheden er pumpet kunstigt op, så står det altså helt horribelt til. Det er en falliterklæring, at vi et rigt land som Danmark ikke har formået at beskytte vores natur bedre til gavn for nuværende og kommende generationer, siger Maria Reumert Gjerding.

  Kontakt:

  Kasper Pihl Møller
  Chefrådgiver for presse
  Danmarks Naturfredningsforening
  Mobil: +4526816228
  E-mail: kpm@dn.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/naturvenner-ny-biodiversitetsrapport-understreger-kraftigt-behovet-for-en-naturlov-?releaseId=13665389

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **