PRM / Førende plastforskere i fælles opråb

  Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet: Arts

  Plastforurening er en global miljøudfordring med alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser. Uden politiske indgreb forventes mængden af plastikaffald i miljøet, ifølge FN's miljøprogram, at fordobles i 2030 til omkring 53 millioner tons om året. FN's medlemslande er derfor blevet enige om at indlede internationale forhandlinger med henblik på at udarbejde en global plasttraktat, der skal fastsætte regler for produktion, brug og bortskaffelse af plast. Beslutningen blev truffet på et møde i FN's miljøforsamling i Nairobi i marts 2022, hvor det også blev besluttet, at verdens ledere har indtil 2024 til at nå frem til en aftale, hvor det fremgår, hvilke elementer der vil være juridisk bindende, og hvordan aftalen skal finansieres.

  I mellemtiden er en mellemstatslig forhandlingskomité (INC) blevet etableret for at fremme den internationale aftale om plast. Det første møde i INC finder sted i Uruguay fra den 28. november til den 2. december 2022. Her skal komitéen blive enige om de videnskabelige og politiske rammer for aftalen. Men allerede før de første formelle forhandlinger er skudt i gang, påpeger 13 førende plastforskere på tværs af fagdiscipliner i et fælles brev udgivet i Science, at resultatet af aftalen kan vise sig mere ineffektivt end først tilsigtet på baggrund af en for snæver forståelse af plastikkemikalier.

  Tridibesh Dey, postdoc ved Globale Studier fra Aarhus Universitet og hovedforfatter på artiklen i Science fortæller:

  "Vi har i de dokumenter, der er tilgængelige forud for det første møde i INC, konstateret, at der er en for snæver videnskabelig forståelse af plastikkemikalier. Det meste plast der fremstilles i dag består af komplekse kemiske blandinger. Der tilsættes kemiske stoffer for at gøre materialet plastisk. Men tilsætningsstofferne er ikke de eneste kemikalier. Der forekommer også kemiske rester, kemiske ophobninger og en række komplekse kemiske forbindelser, mens materialet cirkulerer og interagerer i globale miljøer. Vi ønsker derfor med vores publikation at understrege, at den kommende globale plasttraktat bør inkludere flere relevante kemikalier i plast."

  Hvor stor en andel kemikalier udgør, forklarer en anden af artiklens hovedforfattere, havbiolog Melanie Bergmann:

  "Kemikalier kan stå for 60 % af plastmassen. Der er mere end 10.000 kemikalier brugt i plastik, hvoraf mindst 2400 er kendt for at have skadelige virkninger på sundhed og miljø, hvilket i sidste ende koster milliarder af skatteydernes penge."

  Økotoksikolog og medforfatter Susanne Brander påpeger, at de sundhedsskadelige virkninger ofte er svære at regulere, da disse kemikalier - herunder de hormonforstyrrende stoffer, der forstyrrer hormonproduktionen hos mennesker og dyr - kan være så lave, at de er svære at måle.

  Ifølge de 13 forskere er det bydende nødvendigt at sikre en effektiv kemikalieregulering fra produktionsstadier til produktanvendelse, bortskaffelse og rensning. Hvis ikke forhandlerne inddrager spørgsmålet om kemikalier fuldt ud, vil plastforurening fortsat belaste menneskers og miljøets sundhed.

  Læs Science-artiklen: Global plastic treaty should address chemicals.

  Kontakt:

  Tridibesh Dey, postdoc
  Projekt: Plastics and the Antropocene
  Institut for Kultur og Samfund
  Afdeling for Globale Studier

  Aarhus Universitet
  Mail: tdey@cas.au.dk
  Tlf.: +45 8715 9716

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/forende-plastforskere-i-faelles-oprab?releaseId=13665281

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **