PRM / EU giver Danmark 660 millioner kroner til retfærdig klimaomstilling 

  Pressemeddelelse fra Europa Kommissionen

  Ingen skal lades i stikken i Danmarks bestræbelser på at blive klimaneutralt inden 2050. Derfor modtager Danmark gennem fonden for retfærdig omstilling cirka 660 millioner kroner i EU-tilskud.

  De regioner, der især vil få gavn af finansieringen, er Nord- og Sydjylland. Nordjylland skal omstille drivhusgasintensive produktionsprocesser, i eksempelvis cementindustrien, til mere klimavenlige processer. I Sønderjylland skal konsekvenserne af udfasningen af produktionen af fossile brændstoffer i Nordsøen afbødes.

  "Danmark er allerede et grønt foregangsland, men vi skal have hele landet med, så omstillingen kommer alle til gode", siger Per Haugaard, repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark.

  EU-midlerne vil blive investeret i forskning og innovation for at udvikle alternativer til CO2-udledende brændstoffer. De vil støtte små og mellemstore virksomheders overgang til den cirkulære økonomi ved at gøre bedre brug af materialer og grønne teknologier. Desuden forventes 10.200 arbejdstagere i de forurenende industrier at blive opkvalificeret og omskolet.

  "For at vi kan komme i mål med EU's og Danmarks ambitiøse klimamål, skal vi bruge kvalificeret arbejdskraft. Vi ser allerede i dag, at mange virksomheder kæmper med at finde nok af de rigtige hænder og hoveder. Netop derfor er det oplagt, at de ansatte i forurenende industrier bruger deres evner til at hjælpe den grønne omstilling", udtaler Per Haugaard.

  I de såkaldte territoriale planer for retfærdig omstilling identificeres de områder, der vil modtage støtte fra fonden for retfærdig omstilling efter en dialog med Kommissionen og lokale partnere. Kommissionen godkendte partnerskabsaftalen med Danmark i maj 2022. Planerne giver også mulighed for finansiering under InvestEU, en ordning for retfærdig omstilling, og lånefaciliteten for den offentlige sektor for retfærdig omstilling, hvor Kommissionens tilskud kombineres med lån fra Den Europæiske Investeringsbank.

  Kontakt:

  Pressemedarbejder Lars Svensmark tlf.: 29 39 81 40 email: lars.svensmark@ec.europa.eu

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/eu-giver-danmark-660-millioner-kroner-til-retfaerdig-klimaomstilling-?releaseId=13665254

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **