PRM / Lif: Hold fast, hvis psykiatriplan skal ændre noget

  Pressemeddelelse fra Lif Lægemiddelindustriforeningen

  Aftalen om en ny 10-årsplan for psykiatrien er et godt afsæt, men der skal holdes fast for at sikre det nødvendige langsigtede løft, der skal ligestille somatikken og psykiatrien, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningens koncernchef Ida Sofie Jensen, efter at en bred kreds af partier har præsenteret en længe ventet politisk aftale om en 10-års plan for psykiatrien:

  "Det handler om mennesker. Psykiatrien i Danmark er så udsultet, at det kræver et langt sejt træk at få psykiatrien tilbage på rette spor. Både når det gælder de svært psykisk syge patienter og børn og unge med mistrivsel, der har brug for hurtig udredning og behandlingstilbud. Den økonomiske ramme er fornuftig, men de udfordringer man står overfor i psykiatrien kan ikke løses med et kortvarigt løft. Et varigt løft af psykiatrien kræver et vedvarende politisk fokus og økonomisk prioritering på linje med den indsats vi har set på kræftområdet," siger hun.

  Ida Sofie Jensen opfordrer til, at man politisk bliver mere bevidst om værdien af at prioritere psykiatrien. Ikke kun den menneskelige værdi men også den værdi, der giver genlyd inde i Finansministeriet:

  "Eksperter peger på, at det vil koste 4,5 milliarder kroner at løfte psykiatrien. Det kan synes af meget, men det er kun knap halvdelen af de penge, der årligt bruges på førtidspension til mennesker med angst. Investeringer i psykiatri er investeringer i mennesker, der kan gøre en forskel, lyder det fra koncernchefen, der opfordrer til at man regner på de dynamiske effekter af de investeringer man gør i sundhed generelt og i psykiatrien i særdeleshed.

  "Så vil man erfare, at det ofte kan forbedre både arbejdsudbud, velstand og de offentlige finanser - samtidig med at vi kan hjælpe mennesker, der har det rigtig svært," siger Ida Sofie Jensen.

  "Investeringer i bedre forebyggelse, diagnosticering og behandling af personer med psykiske lidelser er nødvendige. For den enkelte, der er ramt og for de pårørende, der bliver involveret. Samtidig vil der være en samfundsøkonomisk gevinst, fordi det kan betyde, at mange mennesker med en psykiatrisk diagnose, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, kan hjælpes ind på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Vi så allerhelst, at der i psykiatriplanen var en kortlægning af de dynamiske effekter af investeringerne, men et første skridt kan være en anerkendelse af tankegangen om, at det er en investering der kan betale sig menneskeligt og økonomisk," siger hun.

  Kontakt:

  Digital redaktør Lea Nürnberg tlf.: 31768487 email: lrn@lif.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/lif-hold-fast-hvis-psykiatriplan-skal-aendre-noget?releaseId=13660633

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **