PRM / Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil hjælpe ukrainske flygtninge i arbejde i Danmark

  Pressemeddelelse fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

  Siden januar er flere end 25.000 ukrainske flygtninge ankommet til Danmark, og en bred vifte af initiativer fra myndigheder og organisationer hjælper flygtningene med opholdstilladelse, bolig og skolegang.

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager nu med 21,3 mio. kr. fra EU's Socialfond til en målrettet indsats for at hjælpe flygtningene tættere på eller helt ind på arbejdsmarkedet.

  Midlerne går til fire succesfulde socialfondsprojekter, og der er både et kortsigtet og et langsigtet mål med støtten, forklarer Christian Motzfeldt, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

  "Her og nu vil vi hjælpe ukrainerne med at deltage og bidrage på det danske arbejdsmarked. Men samtidig er der også et væsentligt opkvalificeringselement i indsatsen, så flygtningene får forbedret deres kompetencer, hvilket på langt sigt kan blive vigtigt i genopbygningen af Ukraine."

  De fire projekter skal generelt øge flygtningenes kendskab til den danske virksomhedskultur og samtidig forberede virksomhederne på at modtage de ukrainske flygtninge. Også undervisning i virksomhedsrettet engelsk og basale it-færdigheder bliver centralt i indsatsen.

  Fra højtuddannede til ukrainere i småjobs

  Indsatsen rammer hele landet undtagen Hovedstaden og Bornholm, og der tages hensyn til, at de ukrainske flygtninge kommer med vidt forskellige kompetencer og ståsted.

  Tietgenskolen får ca. 6,4 mio. kr. til at udvide det store arbejdskraftprojekt MORE - Morgendagens ressourcer med en indsats, der skal få skal få ukrainske flygtninge, især højtuddannede, tættere på et job i en virksomhed. Projektet har særligt fokus på bygge- og anlægsbranchen samt transport- og fremstillingsvirksomheder.

  Salgs- og udviklingschef på Tietgen Kim Larsen siger:

  "Vi har rekordstor beskæftigelse, og der er længere mellem de ledige danskere. De ukrainske flygtninge er en spændende arbejdskraftreserve, ikke mindst de veluddannede, og hos os får de chancen for at udvikle kompetencer, som de senere kan bruge i genopbygningen af hjemlandet."

  I Region Sjælland får Corolab, der er et hotspot for innovation gennem partnerskaber, knap 4,6 mio. kr. til skabe småjobs til 50 ukrainske flygtninge gennem projektet Varig tilknytning til arbejdsmarkedet - ny helhedsorienteret model.

  Direktør Karolina E. Osipowska, Corolab, siger:

  "Vores erfaring er, at få timers ansættelse om ugen i virksomheder giver stigende motivation og selvværd, og i den sidste ende kan det - med målrettede indsatser - ofte føre til varig beskæftigelse og selvforsørgelse."

  Projektet Rummelig Genstart, drevet af ProjekterImidt, tildeles knap 9,7 mio. kr. til en inklusions- og beskæftigelsesindsats for 190 ukrainske flygtninge i Region Midtjylland.

  Endelig får projektet Jobsporet i Ikast-Brande Kommune ca. 600.000 kr. til at udvide indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet til også at omfatte 24 ukrainske flygtninge i Midtjylland.

  Fakta om Kvalificeret arbejdskraft: Ukraine-indsats

  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at give tillægsbevillinger på samlet 21,3 mio. kr. til fire socialfondsprojekter, som målrettet kan sluse ukrainske flygtninge ind på arbejdsmarkedet.
  • Midlerne går til projekter, der i forvejen har haft succes med at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet - bl.a. via social inklusion og kompetenceløft.
  • Midlerne er fra socialfondsprogrammet i 2014-2020, som målrettet kan anvendes til at afhjælpe flygtningesituationen i EU-medlemslandene.

  Se listen over de fire støttede projekter på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside

  Kontakt:

  Hvis du ønsker at vide mere om Kvalificeret arbejdskraft: Ukraine-indsats, kan du kontakte:
  Rikke T. Angel, 35 29 17 89 og RikAng@erst.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danmarks-erhvervsfremmebestyrelse-vil-hjaelpe-ukrainske-flygtninge-i-arbejde-i-danmark?releaseId=13660435

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **