PRM / Kreative idéer skal hjælpe elnettet

  Pressemeddelelse fra Green Power Denmark

  I dag åbner ELFORSK-puljen, der administreres af Green Power Denmark, for ansøgninger til i alt 25 millioner kroner. ELFORSK sætter de mange millioner i spil til forsknings- og udviklingsprojekter, der kan fremme klimaomstillingen især med fokus på en endnu mere effektiv udnyttelse af det danske elnet.

  Susanne Juhl, der er formand for ELFORSK’s advisory board, håber, at de nye ELFORSK-projekter kan være med til at speede den grønne omstilling yderligere op, så vi hurtigt får indpasset bl.a. elbiler og varmepumper i vores energisystem.

  – ELFORSK har især fokus på elektrificering og sektorkobling. Den omfattende elektrificering, som vi står over for, stiller endnu større krav til kendte systemer og balancering. Samtidig oplever vi en række nye krav om cybersikkerhed, forecasting og ansvarlig nyttiggørelse af alle de data, som sektoren opsamler. De udfordringer skal vi løse med ny teknologi, forretningsudvikling og innovative netværk, siger Susanne Juhl.

  Fremskrivninger viser, at det danske elforbrug kan blive 2-3-doblet i løbet af 2020’erne. En så voldsom udvidelse af forbruget kræver mere elnet og en mere fleksibel drift af elnettet ved hjælp af IT. Når ansøgningerne til ELFORSK-puljen skal bedømmes, vil der derfor bl.a. blive kigget efter løsninger med databehandling, digitalisering og sektorkobling på tværs af for eksempel el, fjernvarme, vand/spildevand og transport.

  – Digitalisering og udnyttelse af data er rykket op på dagsordenen som et fuldstændig centralt virkemiddel. Vi glæder os til at se ansøgninger, der favner disse teknologiske muligheder, siger chefkonsulent Edit Lulu Nielsen fra Green Power Denmark.

  ELFORSK er på finansloven med en årlig ramme på 25 mio. kr. Forventningen er, at midlerne vil blive fordelt på 3-5 projekter om året. Ansøgere skal melde ind med gode projekter senest den 9. september 2022. I pagt med vanlig ELFORSK-praksis får de projekter, der kommer til at nyde støtte, en kommunikationsforpligtelse, så resultaterne kan komme samfundet bredt set til gode.

  Kontakt:

  Susanne Juhl
  Formand for advisory board
  Telefon: 21 43 10 55

  Jørgen S. Christensen
  Teknologidirektør i Green Power Denmark
  Telefon: 20 90 77 80

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kreative-ideer-skal-hjaelpe-elnettet?releaseId=13654830

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **