PRM / Ambitiøs udbygning af vedvarende energi: Lokal inddragelse og økonomi mangler

  Pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd

  Produktionen af grøn el og andre grønne brændstoffer, kaldet power-to-x, skal accelereres. Det er målet med den nye stemmeaftale, som regeringen og et flertal af Folketingets partier indgik lørdag.

  – Den grønne omstilling er helt afgørende. Derfor er en udbygning af vedvarende energi noget, vi bakker helt op om, siger Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard og fortsætter:

  – Skal vi komme i mål med en firedobling af solceller og vindmøller har vi brug for et langt større fokus på lokalområderne. Det gælder både i processen, men også når vi taler om gevinster for de berørte områder – ellers risikerer vi, at sammenhængskraften, som mange taler om for tiden, for alvor vil gå fløjten.

  Der har været adskillige opfordringer til regeringen og Folketingets partier fra Landdistrikternes Fællesråd om at sikre lokal medindflydelse, medejerskab og kompensation i forbindelse med en flerdobling af vindmøller og solceller frem mod 2030. I aftalen fremgår det bl.a. at der skal være et tydeligt udviklingsperspektiv, lokale gevinster og nye muligheder for udvikling af landsbyer. Det glæder landdistriktsformanden.

  – Det er meget positivt, at aftalepartierne har lyttet til de opfordringer og forslag, vi er kommet med. Jeg mener, det er helt afgørende, at der er åbnet op for modeller, som forhåbentlig kan sikre det lokale ejerskab og skabe en økonomi, der kan booste udviklingen og dermed opnå lokal opbakning, siger Steffen Damsgaard.

  Samtidig glæder Steffen Damsgaard sig over, at det er lykkedes at overbevise aftalepartierne om at give mulighed for fravigelse af planloven til omplaceringer af nærliggende boliger i det åbne land. Det er noget Landdistrikternes Fællesråd har kæmpet for igennem hele forhandlingsforløbet.

  Han understreger imidlertid, at den lokale dimension i aftalen fortsat fremstår ukonkret, hvorfor han håber, at fællesrådet og andre relevante parter bliver inddraget i arbejdet.

  10 millioner til pulje er ikke nok

  En af de konkrete elementer i aftalen er imidlertid 10 mio. kr. ekstra i 2023 og 2024 til projekter, der har til formål at kompensere lokalsamfund med mange landvindmøller og solcelleanlæg i nærområdet.

  – Det er slet ikke acceptabelt, hvis det skal dække en større udbygning, som den, der er lagt op til. Et beløb i den størrelsesorden vil udelukkende kunne dække udbygningen få steder, ellers vil borgerne i landdistrikterne, som vil skulle leve med store energianlæg tæt på, føle sig til grin, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

  – Det handler om at skabe en større accept ved at sikre en ordentlig behandling af lokalsamfundene og de nærmeste naboer. Det gøres bedst ved at sikre en massiv økonomisk ramme, der reelt kan udvikle landdistrikter i nærheden af energianlæg.

  Landdistrikternes Fællesråd vil rette henvendelse til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at drøfte aftalens udmøntning.

  Kontakt:

  Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 51740062

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ambitios-udbygning-af-vedvarende-energi-lokal-inddragelse-og-okonomi-mangler?releaseId=13654330

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **