PRM / Ny kortfilm skal hjælpe kommende forældre med at forstå de nye barselsregler

  Pressemeddelelse fra ATP

  Hvis du er på vej på orlov, skal du være opmærksom på, at der kommer nye barselsregler, og at fødselstidspunktet er afgørende for, om det er de nye eller de nuværende regler, der gælder. Føder du den 2. august 2022 eller senere, gælder der nye regler, uanset hvad terminsdatoen var.

  Udbetaling Danmark har netop lavet en kort animationsfilm, der skal hjælpe med at gøre de nye barselsregler lettere at forstå. Filmen forklarer, hvordan man selv og ens arbejdsgiver skal forholde sig, når man skal på orlov fra sit arbejde, hvordan man kan planlægge sin orlov, og gør opmærksom på varslings- og ansøgningsfrister. Filmen kan ses på www.borger.dk/barsel-loenmodtager, hvor man også kan læse meget mere om barselsreglerne, ens egen situation og om, hvornår og hvordan man kan overdrage orlov.

  Ligedeling mellem forældre
  De nye barselsregler indebærer en ligedeling af orloven imellem forældre, der bor sammen på fødselstidspunktet. Det betyder, at hver forælder kan søge om 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen eller modtagelsen af barnet, hvis de øvrige betingelser for at få barselsdagpenge er opfyldt. Orloven er fleksibel, hvilket betyder, at forældrene kan overdrage forskellige dele af orloven til hinanden og dermed tilpasse orloven til familie- og arbejdsliv.

  Lønmodtagere skal holde 9 ugers orlov
  Forældre, der er lønmodtagere, skal være opmærksomme på, at de, udover de 2 ugers orlov lige efter fødslen, selv skal holde 9 ugers orlov indenfor 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse. Orloven kan nemlig ikke overdrages til barnets anden forælder, og afholder forælderen ikke selv de 9 ugers orlov, bortfalder de, medmindre særlige forhold gør sig gældende. En forælder, der er lønmodtager, kan overdrage op til 13 ugers orlov til barnets anden forælder.

  Forældre, der ikke bor sammen og særlige situationer
  Hvis forældrene ikke bor sammen på fødselstidspunktet eller ved modtagelsen af barnet, har den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos fra fødslen/modtagelsen, ret til 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge oveni de 24 uger. Den forælder, som barnet ikke bor hos, har kun ret til 9 ugers orlov med barselsdagpenge.

  Hvis forælderen er i en særlig situation, fx er soloforælder eller den anden forælder er ude af stand til at passe barnet, kan forælderen ansøge om at få ekstra orlov med barselsdagpenge. Du kan læse mere om de forskellige situationer på www.borger.dk/barsel.

  Kontakt:

  Seniorpresse- og kommunikationsrådgiver Christian Rask email: cra@atp.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-kortfilm-skal-hjaelpe-kommende-foraeldre-med-at-forsta-de-nye-barselsregler?releaseId=13654109

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **