PRM / Særtilskudspuljen til de mest trængte kommuner skal forhøjes

  Pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd

  Selvom reformen af tilskuds- og udligningssystemet tilbage i 2020 hævede den samlede ramme for serviceudgifter i kommunerne og sikrede en bedre balance, er der stadig en række kommuner, som er hårdt presset økonomisk, og som kun delvist fik reddet budgettet for indeværende år via tilskud fra særtilskudspuljen.

  Flere af de udsatte kommuner i ø-, land- og yderområder står overfor så store udfordringer, at de må skære yderligere i niveauet for den helt basale kernevelfærd og lukke borgernære servicefunktioner som skoler og daginstitutioner

  Det får formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, til at råbe vagt i gevær:

  - Det er dybt bekymrende for borgerne i de kommuner, men også for kommunernes mulighed for at vende udviklingen på sigt. Man risikerer at fastlåse en lang række kommuner i en ond spiral, der trækker kvaliteten ud af den borgernære kernevelfærd og det går ud over muligheden for at øge bosætningen. Når statsministeren tidligere har udtrykt, at urbaniseringen kan bremses, så skal der følge de nødvendige midler med, lyder det fra Steffen Damsgaard.

  Landdistrikternes Fællesråd foreslår derfor, at særtilskudspuljen forhøjes til 725 mio. kr., som svarer til ca. en fordobling af sidste års pulje. Det skal udgøre den økonomiske redningskrans til de udsatte kommuner, så den borgernære kernevelfærd og servicetilbuddene i landdistrikterne ikke slækkes yderligere:

  - Der er brug for en løsning her og nu, hvis de mest udsatte kommuner skal kunne opretholde deres decentrale servicefunktioner såsom skoler, daginstitutioner og plejecentre på et nogenlunde anstændigt niveau, siger Steffen Damsgaard og fortsætter:

  - Derfor opfordrer vi til, at de 98 kommuner i KL står sammen om at prioritere en kraftig stigning i særtilskudspuljen som et krav overfor regeringen og håber samtidig, at regeringen fastholder sit ønske om at skabe et decentralt Danmark i bedre balance, som har øget fokus på nærhed.

  Fakta om særtilskud i 2022:

  Der er i år fordelt 360,4 mio. kr. fra særtilskudspuljen med henblik på at sikre, at kommunerne får bedre mulighed for at levere ordentlig kernevelfærd. I 2022 fik 17 kommuner del i særtilskudspuljen for at leve op til tre overordnede kriterier: Demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer.

  De 17 kommuner er:

  Lolland

  Langeland

  Læsø

  Lemvig

  Morsø

  Bornholm

  Guldborgsund

  Vordingborg

  Vesthimmerlands

  Norddjurs

  Brønderslev

  Albertslund

  Halsnæs

  Tønder

  Jammerbugt

  Hjørring

  Ærø

  Kontakt:

  Emra Tresnjic, politisk konsulent i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 2671 8937, mail: eju@landdistrikterne.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/saertilskudspuljen-til-de-mest-traengte-kommuner-skal-forhojes?releaseId=13652690

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **