PRM / 18 mio. kr. sætter gang i udviklingen af nye digitale værktøjer på Virksomhedsguiden

  Pressemeddelelse fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

  Digitalisering af erhvervsfremmesystemet er centralt i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi, og Virksomhedsguiden har i snart tre år haft en central rolle i en øget digitalisering af erhvervsfremmeindsatsen.

  Virksomhedsguiden er erhvervsfremmesystemets fællesoffentlige, digitale knudepunkt, der med 3 mio. sidevisninger i 2021 er populær blandt danske virksomheder. Guiden tilbyder vejledning og interaktive værktøjer til opstart, drift og udvikling af virksomhed og overblik over alle aktuelle analoge erhvervsfremmetilbud.

  Trafiktallene fra Virksomhedsguiden viser, at der er en høj efterspørgsel efter digitale ydelser i dansk erhvervsliv, og i særdeleshed efter interaktive redskaber. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 18 mio. kr. til udvikling af flere digitale værktøjer (applikationer), som danske virksomheder kan få gavn af på Virksomhedsguiden.

  Et eksempel på et eksisterende digitalt værktøj inden for gennemsigtighed på markeder er Danske Testfaciliteter, som giver virksomheder overblik over alle danske test- og demonstrationsfaciliteter. Det digitale redskab er udviklet af ATV, DI, Dansk Metal og IDA og er tilgængeligt for virksomhederne via Virksomhedsguiden.

  Kathrine Forsberg, administrerende direktør i it-koncernen Atea og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

  "Virksomhedsguiden er i dag udbygget, så den fungerer som en "stikkontakt" for digitale værktøjer, som erhvervsfremmeoperatører kan bruge til at bygge og udstille digitale erhvervsfremmeprodukter. Vi skal have "flere stik sat i kontakten", så vi kommer endnu bredere ud og skabe endnu mere værdi for virksomhederne. Derfor sætter vi nu gang i udviklingen af flere digitale værktøjer til Virksomhedsguiden."

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lægger vægt på, at der udvikles digitale værktøjer til fire fokusområder: Gennemsigtighed på markedet, adgang til kvalificeret arbejdskraft, internationalisering og grøn omstilling.

  Fakta om puljen

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på sit møde den 28. april 2022 at sende en pulje til en indsats for digitale værktøjer på Virksomhedsguiden i udbud.

  Indsatsen finansieres med op til 8 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 10 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.

  Ansøgningsfristen er 29. august 2022 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet på bestyrelsens møde den 15. november 2022.

  Læs mere om udvikling af digitale værktøjer

  Fakta om Virksomhedsguiden

  Virksomhedsguiden blev lanceret i sommeren 2019 og fungerer som en fællesoffentlig platform, der har til formål at gøre det nemmere at starte, drifte og udvikle virksomhed i Danmark. På Virksomhedsguiden findes digital vejledning og overblik over aktuelle ydelser i erhvervsfremmesystemet.

  Besøg Virksomhedsguiden

  Kontakt:

  Hvis du vil vide mere om puljen for digitale værktøjer, kan du kontakte:
  Nicolai Hellmann, forretningsleder for Virksomhedsguiden, +45 35 29 10 30 og Nichel@erst.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/18-mio-kr-saetter-gang-i-udviklingen-af-nye-digitale-vaerktojer-pa-virksomhedsguiden?releaseId=13651965

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **