PRM / Offentlig skole forhindrer Reddernes Fagforening i at informere ambulanceelever om faget

  Pressemeddelelse fra Reddernes Fagforening

  Reddernes Fagforening står helt uforstående og er højst forundret over, at fagforeningen på en offentlig støttet skole bliver forhindret i at informere eleverne om deres kommende fag og dets fremtid.

  "Her ville vi gerne fortælle om, hvordan vi arbejder for at forbedre ambulancereddere og ST-redderes arbejds-, løn- og uddannelsesforhold. Helt uden politisk tilhørsforhold," siger Kim Volder Hammershøj, formand for Reddernes Fagforening (RF).

  RF troede tiden med forskelsbehandling var slut
  Reddernes Fagforening anser det som værende sandsynligt, at aflysningen skal ses i lyset af sammensætningen af Rybners bestyrelse, hvor bl.a. en 3F udpeget repræsentant er solidt placeret.

  "Efter at Reddernes Fagforening vandt en stor og principiel sag mod SKAT sidste år, hvor vi blev anerkendt som fagforening, troede vi, at tiden med forskelsbehandling for Reddernes Fagforening var slut. Men når selv offentligt ejede uddannelsesinstitutioner hellere vil stille deres elever dårligere end lukke en faglig anerkendt fagforening ind og orientere om relevante forhold, må vi sande, at det nok ikke er tilfældet," siger Kim Volder Hammershøj, formand for Reddernes Fagforening.

  RF beder Rybners om forklaring
  Så sent som i april bekræftede Rybners arrangementet flere gange, men den 10. maj får Reddernes Fagforening pludselig at vide, at Rybners har dobbeltbooket dagen og må aflyse.

  Efter flere forskellige forklaringer via EUC Vest bad Kim Volder Hammershøj til sidst om en begrundelse fra Olaf Rye, der er administrerende direktør på Rybners. I en mail den 17. maj svarer Olaf Rye:

  "Jeg beklager, at der har været lidt forvirring internt hos os omkring arrangement, og at I ikke har fået et klart svar på jeres henvendelse. Vi er som skole kun forpligtet til at stille skolen til rådighed til almenvelgørende formål, hvor det kræves, at formålet skal komme en videre kreds til gode. En forening eller et formål kan anses for at være almenvelgørende, hvis eksempelvis formålet vedrører sociale, kunstneriske, miljømæssige, videnskabelige, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Jeg har ikke vurderet, at jeres arrangement er inden for disse formål, og det er derfor, at skolen ikke kan efterkomme jeres ønske om at holde det hos os."

  RF skifter lokation
  Selvom Reddernes Fagforening stiller sig helt uforstående over for aflysningen ud fra ovennævnte begrundelse og oplever en forskelsbehandling af medlemmerne, skal eleverne naturligvis have mulighed for at høre om deres kommende arbejdsforhold.

  Som den eneste fagforening, der kun varetager ambulancereddere og ST-redderes arbejds-, løn- og uddannelsesforhold, afholder Reddernes Fagforening derfor et informationsmøde for eleverne på Restaurant Parken i Esbjerg i juni.

  Kontakt:

  Kommunikations- og pressechef Anita Frank Goth email: kommunikation@reddernesfagforening.dk

  Formand Kim Volder Hammershøj email: formand@reddernesfagforening.dk

  For interview med formand Kim Volder Hammershøj kontakt REDDERNES FAGFORENING på telefon 33362666 eller mail mak@reddernesfagforening.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/offentlig-skole-forhindrer-reddernes-fagforening-i-at-informere-ambulanceelever-om-faget?releaseId=13652020

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **