PRM / Genvalg til Hjerteforeningens formand og næstformand

  Pressemeddelelse fra Hjerteforeningen

  På Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde i Nyborg lørdag 21. maj 2022 fortalte formand Christian Hassager i sin beretning, at 2021 helt overordnet har været et godt år for Hjerteforeningen på trods af coronasituationen, som ellers prægede året. Hjerteforeningen har i 2021 haft 119,1 mio. kr. til disposition til foreningens fire formål: forebyggelse, forskning, interessevaretagelse og patientstøtte. Det er en øgning af de formålsbestemte udgifter i forhold til 2020 på 4,7 mio.kr.

  Heraf er 53,5 mio. kr. gået til Hjerteforeningens forskningsindsats. Det er det højeste beløb i fem år. Forøgelsen i 2021 var planlagt og bl.a. en følge af, at der i 2021 blev igangsat et samarbejde mellem Hjerteforeningen og Novo Nordisk Fonden om Danish Cardiovascular Academy (DCA), som er et kæmpe løft af den frie hjerte-kar-forskning i Danmark.

  På repræsentantskabsmødet var der genvalg til følgende bestyrelsesmedlemmer, der var på valg i år:
  Christian Hassager (sundhedsfagligt mandat)
  Charlotte Rønhof (mandat for samfundslivet bredt)
  Niklas Korsgaard Christensen (mandat for samfundslivet bredt)

  Desuden blev følgende valgt som nye medlemmer af bestyrelsen:
  Tove Hanghøj (mandat: aktiv i lokalforening/klub)
  Anders Gjesing (mandat: aktiv i lokalforening/klub)

  Tove Hanghøj har med sin baggrund som kardiologisk sygeplejerske og frivillig i lokalforeningen i Sæby en unik indsigt i både hjerteområdet og i det at være frivillig i Hjerteforeningen. Hun er desuden uddannet Giv Liv-instruktør og engageret i at lære andre at træde til ved hjertestop.

  Anders Gjesing er cand.scient.pol., selvstændig rådgiver og nyvalgt formand i Hjerteforeningen Næstved. Han forventes med sine kommunikationskompetencer og baggrund som relations- og kommunikationschef, sin politiske indsigt, erfaring med politisk interessevaretagelse og ikke mindst sit store frivillige engagement i lokalsamfundet at blive et vigtigt bidrag til bestyrelsen.

  Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg, men genopstillede ikke:
  Torben Lindholm (mandat: aktiv i lokalforening/klub)
  Merethe Gaardbo (mandat: aktiv i lokalforening/klub)

  Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig. Her blev formand Christian Hassager og næstformand Peter Højland genvalgt.

  Kontakt:

  Presserådgiver Jacob Mouritsen tlf.: 29819207 email: jmouritsen@hjerteforeningen.dk

  Hjerteforeningens pressetelefon: 33669930

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/genvalg-til-hjerteforeningens-formand-og-naestformand?releaseId=13651791

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **