PRM / Lærlinge i byggeriet buldrer afsted

  Pressemeddelelse fra DI - Dansk Industri

  Der er travlt i byggeriet, og det er tydeligt, når man kigger på antalet af lærepladsaftaler, der bliver indgået med elever inden for byggeriets erhvervsuddannelser som fx mureruddannelsen og tømreruddannelsen. De nyeste lærepladstal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at der i 1. kvartal 2022 er der indgået 2.010 lærepladsaftaler på byggeriets erhvervsuddannelser - det er 228 flere aftaler end sidste år og 37 pct flere end før corona, viser beregninger fra Dansk Industri (DI). Der er nu mere end 1.500 murerlærlinge i lære i en virksomhed, mens knap 7.000 lærlinge er ved at uddanne sig til tømrer i branchen.

  - Det er meget glædeligt, at bygge- og anlægsbranchen formår fortsat at løfte antallet af lærlinge i en tid, hvor der i forvejen skal løbes ekstra stærkt, siger Signe Tychsen Philip, underdirektør og chef for DI Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser.

  Imponerende udvikling

  Byggeriet er en branche der traditionelt har været kendetegnet ved at have få kvindelige lærlinge, men tallene viser tendenser til, at kvinderne langsomt er ved at komme i gang på disse uddannelser. Andelen af kvinder, der er i gang med en af byggeriets erhvervsuddannelser er vokset med 1,2 procentpoint siden corona. Det betyder, at der i dag er 350 flere kvinder i gang med en erhvervsuddannelse på byggeriets område.

  - Det er imponerende, at der er knap 12.000 lærlinge i gang med en af byggeriets erhvervsuddannelser - før corona lå niveauet i flere år omkring 8.000 lærlinge. Når man tænker på, at branchen er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder, er det beundringsværdigt, at bidraget med at uddanne fremtidens faglærte håndværkere fortsætter med at vokse, siger Signe Tychsen Philip.

  Kigger man nærmere på lærlingenes bopæl, er stigningen i aftalerne mest markante på Sjælland - her er der i de tre første måneder indgået 27 pct. flere aftaler med murerlærlinge end året før, og knap en tredjedel flere lærlinge inden for træfagenes byggeuddannelser. Det kan man også se ved, at optaget i skoleoplæring for elever på de to uddannelser er halveret i forhold til 1.kvartal sidste år.

  Faktaboks:

  Der er for alle erhvervsuddannelserne indgået 12.500 lærepladsaftaler i 1.kvartal 2022 og dermed fortsætter den positive udvikling fra 2021. Der er indgået knap 2.000 flere aftaler i 1.kvartal i år sammenholdt med samme periode før corona. I alt er mere end 78.000 elever i lære i en virksomhed, hvilket er 14 pct. flere lærlinge end før corona. Der er knap 4.000 elever i skoleoplæring - før corona var der ca. 1.500 flere elever i skoleoplæring.

  Tabellen herunder viser udviklingen fordelt på region. I alle regioner har der været fremgang i indgåede aftaler sammenlignet med før corona. Særligt i Nordjylland og i Hovedstaden har der været fremgang.

  Aktuel udvikling i oprettede lærepladser sammenholdt med før corona

  Fordelt efter elevernes bopæl. Tal fra 1. kvartal 2019 og 2022

  Indgåede lærepladsaftaler

  Region

  1.kvartal 2019

  1. kvartal 2022

  Ændring i pct.

  Hovedstaden

  2.625

  3.156

  20,2

  Midtjylland

  2.642

  2.941

  11,3

  Nordjylland

  1.172

  1.531

  30,6

  Sjælland

  1.677

  1.997

  19,1

  Syddanmark

  2.636

  2.957

  12,2

  I alt (inkl. uoplyst)

  10.781

  12.582

  16,7

  Kilde: Uddannelsesstatistik.dk samt DI-beregninger.
  Anm. Indgåede aftaler opgjort år til dato.

  *"før corona" er målt 1. kvartal 2019

  Følg os på:
  Kontakt:

  For yderligere oplysninger kontakt Signe Tychsen Philip underdirektør i DI på telefon 2565 9282.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/laerlinge-i-byggeriet-buldrer-afsted?releaseId=13651766

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **