PRM / Markedet for europæiske børsnoteringer med udfordrende første kvartal af 2022

  Pressemeddelelse fra PwC

  En ny opgørelse fra PwC viser, at værdien af børsnoteringer i Europa målt på provenu er faldet fra euro 23,1 mia. i første kvartal af 2021 fordelt på 89 noteringer til euro 2,7 mia. i første kvartal af 2022 fordelt på 28 noteringer. IPO-værdien er derved faldet 88 %, imens antallet af noteringer er faldet 69 % i forhold til Q1 2021.

  Selvom der er tale om en stor tilbagegang, ligger markedet fortsat over første kvartal 2020, hvor der var 12 noteringer til en værdi af euro 0,7 mia. og første kvartal 2019, hvor der var 16 noteringer til en værdi af euro 1,2 mia.

  Tallene viser også, at værdien pr. notering er faldet betydeligt. I første kvartal 2021 havde de seks største noteringer alle en værdi på over euro 1 mia., og rejste tilsammen euro 11,9 mia. I første kvartal af 2022 er der ingen noteringer til en værdi på over euro 1 mia. De seks største noteringer rejste tilsammen euro 2,2 mia. Den største er Var Energi ASA, der blev noteret på Oslo Børs med en værdi på euro 776 mio.

  Det er værd at bemærke, at fire af de seks største noteringer i første kvartal af 2022 er SPAC's (Special Purpose Acquisition Company), hvilket vil sige, at der endnu ikke er aktivitet i selskaberne.

  "Det var forventeligt, at vi i 2022 ville opleve en tilbageholdende start på året. 2021 var et utroligt år i forhold til IPO-markedet, som var præget af optimisme i forbindelse med genåbningen af samfundet i starten af året, samtidig med at mange selskaber havde ventet på det rette øjeblik til deres notering," fortæller Torben Jensen, partner og ekspert i børsnoteringer hos PwC, og fortsætter:

  "Den øgede fokus på prissætningen i slutningen af 2021 gjorde, at vi forventede en mere stille start på 2022. Sammenholdt med stigende inflation, stigende råvarepriser og stigende renter båret af krigen i Ukraine, er det ikke underligt, at vi oplever et stort fald i noteringer. Det er naturligvis positivt, at første kvartal 2022 ligger over første kvartal af 2020 og 2019. I de år oplevede vi imidlertid en pæn stigning i andet kvartal. Jeg har ikke samme optimisme i forhold til andet kvartal af 2022. Endelig er det interessant at fire af de seks største noteringer i første kvartal er SPAC's. Det bliver spændende at følge udviklingen i de næste kvartaler."

  Oslo Børs er størst
  Oslo Børs topper listen over europæiske børser i første kvartal målt på værdien af børsnoteringer på de enkelte børser. Oslo Børs har haft tre noteringer med en samlet IPO-værdi på euro 776 mio. Nummer to på listen er Borsa Italia med fire noteringer til en IPO-værdi af euro 769 mio. De to børser står for henholdsvis den største og næststørste notering i kvartalet.

  London Stock Exchange, der normalt topper listen, er med ti noteringer til en IPO-værdi på 459 mio. nummer tre på listen, men er den europæiske børs med flest noteringer i kvartalet.

  Nasdaq Stockholm er dominerende på Nasdaq Nordic
  Statistikken bag IPO Watch Europe indeholder ikke selskaber, der rokerer internt på en markedsplads, og medtager kun selskaber, som har rejst minimum $ 5 mio. i forbindelse med børsnoteringen.

  Ser vi på samtlige IPO's på Nasdaq Nordic, der omfatter Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Tallilnn, Nasdaq Riga og Nasdaq Copenhagen, er der, ifølge Nasdaq Nordic's oversigt over noteringer, 17 noteringer fordelt med 5 noteringer på hovedmarkederne og 12 noteringer på First North i første kvartal af 2022.

  I første kvartal 2021 var der 31 noteringer på Nasdaq Nordic fordelt med 24 noteringer på First North og 7 noteringer på hovedmarkederne. Antallet af noteringer på Nasdaq Nordic i første kvartal af 2022 er således faldet med 45 % i forhold til samme kvartal 2021.

  Nasdaq Stockholm står for alle 12 noteringer på First North og 4 ud af 5 noteringer på hovedmarkederne. Den sidste notering er sket på Nasdaq Helsinki. Der har således ikke været nogle noteringer på Nasdaq Copenhagen i første kvartal 2022. Det er en tilbagegang på fire noteringer i forhold til Q1 2021.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/markedet-for-europaeiske-borsnoteringer-med-udfordrende-forste-kvartal-af-2022?releaseId=13650516

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **