PRM / Danmark klar med ny håndsrækning til Ukraine og østlige partnere

  Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

  Ukraine er hovedsamarbejdsland og vil modtage omkring 550 millioner ud af naboskabsprogrammets i alt 875 millioner kroner. Udenrigsminister Jeppe Kofod lancerer den nye støtte samme dag, som den ukrainske udenrigsminister Dmytro Kuleba aflægger besøg i København.

  Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

  "Ukraine og vores andre østlige partnerskabslande udkæmper en vigtig kamp for demokrati og frihed i øjeblikket. Den kamp er vigtigere end nogensinde. Den handler i høj grad om sikkerhed og stabilitet, men også om de helt fundamentale værdier, vores samfund bygger på. Og den foregår altså meget tæt på Danmarks egne grænser. Derfor har vi stor interesse i at øge støtten til fx Ukraine og Georgiens proces med demokratiske reformer, civilsamfund og kampen mod korruption. På den måde kan vi styrke landenes robusthed i en tid, hvor Rusland fortsætter med sin helt uhørte troppeopbygning i og uden for Ukraines grænser."


  Foruden Ukraine og Georgien kan der under Naboskabsprogrammet støttes indsatser i Belarus, Moldova, Armenien og Aserbajdsjan. Programmet er baseret på regeringens strategiske ramme for Danmarks partnerskab med de østlige naboskabslande 2022-26[1]. Programmet fokuserer på to hovedområder:

 • Understøtte fortsat udvikling af demokrati og menneskerettigheder.
 • Indsatsen vil omfatte støtte til korruptionsbekæmpelse, unge, civilsamfund, uafhængige medier, ligestilling og inklusion, samt menneskerettigheder.

 • Bæredygtig vækst, grøn omstilling og social dialog.
 • Indsatsen vil omfatte støtte til energieffektivisering, grøn omstilling i landbruget, styrkelse af arbejdsmarkedets parter og trepartssamarbejde

  Under Naboskabsprogrammet vil der ske en styrkelse af Den Ny Demokratifond, som udenrigsministeren lancerede sidste år. Støtten til demokratiforkæmpere i Belarus vil blive fortsat, ligesom udvikling af civilsamfund og demokrati vil være et gennemgåede tema i hele programmet. Programmet inkluderer også støtte til OSCE's monitoreringsmission, der overvåger konflikten i det østlige Ukraine.

  Det er et mål at inddrage danske aktører - myndigheder, civilsamfund, unge, medier og den private sektor - i samarbejdet. Herved opbygges danske partnerskaber med naboskabslandene, der rækker ud over de konkrete engagementer og projekter.

  Programmet finansieres gennem den danske udviklingsbistand. Danmark bidrog i den forudgående fase af naboskabsprogrammet med 860 millioner kroner til de samme partnerskabslande fra perioden 2018-21.

  For yderligere oplysninger kontakt: pressevagten@um.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danmark-klar-med-ny-handsraekning-til-ukraine-og-ostlige-partnere?releaseId=13641337

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **