PRM / Kemikalier fra plastik truer planetens stabilitet

  Pressemeddelelse fra Plastic Change

  Forureningen med kemikalier, heriblandt mange af dem der findes i plastik, har nået så alarmerende højder, at de 14 forskere nu har konkluderet, at forureningen med kemikalier har krydset den 'planetære grænse'. Det er det afgørende punkt, hvor menneskeskabte ændringer af Jordens økosystemer skubber den ud af det stabile miljø, som den har befundet sig i de seneste 10.000 år - og dermed er situationen en trussel mod livet på Jorden, som vi kender det i dag.

  Plastik er fremhævet som særlig problematisk, sammen med 350.000 syntetiske kemikalier inklusiv pesticider, stoffer til industriel brug og antibiotika. Plastik forurening er fundet stort set overalt på kloden, fra dybhavet i Marianergraven til toppen af Mount Everest og indlandsisen i Antarktis.

  Strategisk direktør i miljøorganisationen Plastic Change, Anne Aittomaki, peger på, at forskernes konklusioner bør få alle alarmklokker til at ringe hos beslutningstagerne både i Danmark og verden over:

  "At vi nu har krydset endnu en grænse for, hvad vores jordklode kan klare, er rent ud sagt skræmmende. Studiet peger direkte på plastik som en af de store kilder til de massive ødelæggelser som forureningen med kemikalier forårsager, og derfor kan jeg kun appellere til, at vi sætter kraftig ind på at reducere vores plastik forbrug og få styr på kemien i det hele taget," siger Anne Aittomaki.

  Undersøgelsen kommer forud for forhandlingerne i FNs miljøprogram UNEA5.2 om en global traktat, der skal regulere plastik i hele værdikæden, som finder sted i Nairobi i slutningen af februar 2022.

  Baggrund:

  I 2009 definerede forskere ni planetære grænser, der skulle overholdes for at sikre Jordens stabilitet. De omhandler bl.a. drivhusgasser, ozonlaget, skove, biodiversitet, ferskvand og indtil nu har man manglet at undersøge to af grænserne: brugen af kemikalier og aerosoler i atmosfæren. Årsagen skyldes at man ikke har haft en baseline at måle op imod, på samme måde som man har med f.eks. klimaforandringer. Indtil nu.

  Forurening med kemikalier udgør således den femte ud af ni planetære grænser som forskere peger på er overskredet - med de øvrigt værende global opvarmning, destruktion af vilde habitater, tab af biodiversitet og overdreven kvælstof- og fosforforurening.

  Kontakt:

  Strategisk Direktør Anne Aittomaki tlf.: 26142070 email: aa@plasticchange.org

  Stifter af Plastic Change Henrik Beha Pedersen email: hbp@plasticchange.org

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kemikalier-fra-plastik-truer-planetens-stabilitet?releaseId=13640934

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **