PRM / En tredjedel af sundhedspersonalet i Region H får gavn af vinterpakke

  Pressemeddelelse fra Region Hovedstaden

  Det er blandt andre sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og bioanalytikere på hospitalerne i Region Hovedstaden, som kan se frem til at få del af den hjælpepakke, som politikerne på Christiansborg har afsat til sundhedsvæsenet.

  Samlet set er det ca. 30 % af medarbejderne på hospitalerne i regionen, som står til at modtage et fastholdelsestillæg på kr. 4.000 pr. måned for en fuldtidsansat i op til fire måneder. Første rate udbetales med januarlønnen.

  Derudover er der sat penge af til vagtbelastningstillæg, bonus for FEA-vagter (frivilligt ekstraarbejde) samt bonus for specifikt udvalgte vikarvagter. Det er endnu for tidligt at opgøre, hvor mange der vil få disse tillæg, som bliver udbetalt fra februar og herefter løbende i foråret.

  Vinterpakker skal styrke behandlingsaktivitet og fastholdelse

  I løbet af vinteren har både regionale og nationale politikere sat midler af til at hjælpe et presset sundhedsvæsen.

  Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede den 9. november 2021 at afsætte 30 mio. kr. til en regional vinterpakke med det formål - på den korte bane - at styrke hospitalernes fastholdelse og rekruttering.

  Partierne bag finansloven blev den 5. december 2021 enige om at tilføre sundhedsvæsenet 1 mia. kr. til at styrke sundhedsvæsenets robusthed over vinteren. Region Hovedstadens andel er 312,4 mio. kr.
  Regionsrådet har vedtaget, at midlerne fra Folketinget både skal anvendes til at fastholde medarbejdere og til at styrke aktiviteten i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden.

  Rådet har derudover lagt vægt på, at det er nødvendigt at prioritere de mest pressede områder, samt at pengene ikke smøres tyndt ud på alle, men at medarbejderne får udbetalt et beløb, der kan mærkes.

  Fordeles af hospitalerne

  Rådet har valgt, at pengene udmøntes lokalt, hvor man har konkret viden om, hvor behovet er størst. Hospitalerne har derfor udpeget de afsnit og medarbejdere, der skal tilgodeses.

  Midlerne anvendes særligt på de mest belastede og vagttunge afsnit, herunder akutte afsnit med patient- og borgerkontakt, der har mange vakancer, højt sygefravær og høj personaleomsætning.

  Fordelingen af fastholdelsestillægget mellem hospitaler og medarbejdergrupper fremgår af tabellerne nedenfor.

  HospitalAntal medarbejdere, der får fastholdelsestillæg
  Amager og Hvidovre Hospital1.639
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital1.364
  Bornholms Hospital338
  Herlev og Gentofte Hospital1.473
  Nordsjællands Hospital1.985
  Region Hovedstadens Psykiatri1.550
  Rigshospitalet2.639
  I alt10.988
  MedarbejdergruppeAntal medarbejdere, der får fastholdelsestillæg
  Sygeplejersker6.175
  SOSU-personale1.559
  Bioanalytikere755
  Læger646
  Lægesekretærer488
  Portører377
  Radiografer292
  Servicepersonale200
  Fysioterapeuter140
  Pædagogisk personale85
  Jordemødre71
  Ergoterapeuter51
  Andet personale149
  I alt10.988

  Vinterpakkerne er ikke den eneste mulighed for tillæg, der bidrager til at honorere medarbejdere og styrke sundhedsvæsenets robusthed i den aktuelle vinterperiode. F.eks. er der aftalt et belastningstillæg til jordemødre på hospitalernes fødesteder samt tillæg for tjeneste på COVID-afsnit til sygeplejersker og social- og sundhedspersonale

  Regionen vil løbende holde øje med effekten af vinterpakken fra Christiansborg, dels i forhold fastholdelse af sundhedspersonalet, dels i forhold til behandlingsaktiviteten.

  Politikerne, som sidder i Forretningsudvalget i Region Hovedstaden, vil blive orienteret om en status for udmøntningen på et møde den 8. marts og om effekten af regeringens vinterpakke på et møde den 10. maj.

  Fakta om regionens vinterpakke

  • Regionsrådet besluttede den 9. november 2021 at afsætte 30 mio. kr. til en regional vinterpakke med det formål at styrke hospitalernes fastholdelse og rekruttering.
  • Hospitalerne har hver især besluttet, hvordan midlerne bedst kunne opfylde formålet lokalt, og derfor er pengene udmøntet forskelligt. På flere hospitaler er der givet engangstillæg til frontpersonale i udvalgte enheder/afsnit, mens et hospital primært har prioriteret midlerne til kompetenceudvikling.

  Fakta om regeringens vinterpakke

  • Regionsrådet vedtog den 14. december 2021 den overordnede fordeling af midlerne.
  • Regionen har forhandlet en overordnet aftale med en række faglige organisationer. Forhandlingerne herom faldt på plads den 17. december 2021.
  • Der er ca. 36.500 ordinært ansatte på hospitalerne.
  • Status i januar 2022 er, at ca. 11.000 medarbejdere står til at få udbetalt et fastholdelsestillæg. Første rate udbetales ultimo januar med tilbagevirkende kraft fra den 1. december 2021.
  • Der forventes at komme et mindre antal efterregistreringer, hvor medarbejderne får tillægget udbetalt med februarlønnen.
  • Anden rate udbetales ultimo april.
  • Det præcise beløb kan ikke opgøres endnu, da ikke alle 11.000 er ansat på fuld tid, ligesom vi endnu ikke ved, om alle er ansat hele perioden ud.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/en-tredjedel-af-sundhedspersonalet-i-region-h-far-gavn-af-vinterpakke?releaseId=13640582

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **