PRM / Danmark er skatte- og afgiftsmæssigt det mindst attraktive EMEA-land at drive virksomhed i

  Pressemeddelelse fra PwC

  Schweiz, Norge og Storbritannien rangerer på henholdsvis 1., 2. og 3. pladsen som de tre mest attraktive lande at drive virksomhed og være iværksætter i bedømt ud fra syv forskellige forhold, herunder bl.a. makroøkonimi, skatteniveau, adgang til talenter og uddannet arbejdskraft samt teknologisk infrastruktur. Danmark indtager en 7. plads efter Tyskland, Sverige og Frankrig, men ligger helt i bund blandt de 34 lande i EMEA inden for kategorien skatter og afgifter, viser PwC's EMEA Private Business Heatmap.

  "De høje skatter og afgifter er med til at skabe barrierer for virksomhedernes vækstmuligheder og konkurrenceevne, og det gør Danmark til et mindre gunstigt land at drive virksomhed i. Til gengæld rangerer Danmark i den øverste tredjedel i fire ud af de syv andre kategorier, og derfor er Danmark trods alt det det syvende mest attraktive land på tværs af 34 lande for iværksættere og virksomheder," udtaler Ulrik Ræbild, partner og markedsleder for middle market i PwC.

  EMEA Private Business Heatmap viser, at Danmark ligger på en 7. plads i ESG, 9. plads i offentlig sundhed, 6. plads i uddannelse og talent samt en 2. plads i teknologisk infrastruktur.

  Nabolandene tager teten
  Danmark er i tæt konkurrence med nabolandene om, at være det mere attraktive land at drive virksomhed i, men både både Norge (2), Tyskland (4) og Sverige (5) har samlet set bedre forhold for private virksomheder og iværksættere end Danmark, hvilket gør dem dermed til mere attraktive lokationer.

  "Analysen viser, at Danmark samlet set er et attraktivt land at drive virksomhed i, men der er plads til forbedringer. Vi skal være endnu mere ambitiøse, sætte højere krav og kunne tilbyde bedre rammer for virksomhederne og iværksætterne. Ejerledere og private virksomheder er den bærende kraft bag vækst, beskæftigelse og mere velfærd, og derfor er det så vigtigt, at de rigtige rammevilkår er tilstede," siger Ulrik Ræbild.

  Ifølge analysen er der en stærkest sammenhæng mellem landets overordnede rangering og dets BNP pr. indbygger samt kategorierne teknologisk infrastruktur, uddannelse og talent og det generelle landskab for private virksomheder.

  "Danmark har alle muligheder for at blive et endnu mere konkurrencedygtigt land, men den globale konkurrence stiger, ligesom kravene for at være et attraktivt land at drive virksomhed i ændrer og udvikler sig. Det er nødvendigt hele tiden at orientere sig i markedet og forstå, hvad et attraktivt erhvervsland skal kunne - særligt for et lille land som vores. At Danmark bliver ved med at være et godt sted at drive virksomhed og blive iværksætter i, er ikke en fremtidig selvfølge," afslutter Ulrik Ræbild.

  Om undersøgelsen
  PwC's EMEA Private Business Heatmap er baserert på en score på tværs af 37 forskellige parametre opdelt i syv kategorier. Der er brugt offentlige tilgængelige kilder, som måler kvantitative og kvalitative data i hvert land. De syv kategorier bygger på en jurisdiktion, der viser, hvor attraktivt det er for private virksomheder at operere i det respektive land. Kategorierne er: makroøkonomi, landskab for private virksomheder, skatter og reguleringer, ESG, offentlig sundhed, uddannelse og talent samt teknologiinfrastruktur.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danmark-er-skatte--og-afgiftsmaessigt-det-mindst-attraktive-emea-land-at-drive-virksomhed-i?releaseId=13638340

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **