PRM / FødevareDanmark: Nyt forbud på Storebælt giver store problemer for fødevarevirksomheder

  Pressemeddelelse fra FødevareDanmark

  Virksomhederne har i vidt omfang kunder på den anden side af broen. Disse kunder er både offentlige institutioner og private virksomheder og etablissementer. De nye forbudsregler medfører en betydelig forøgelse af usikkerheden med hensyn til leverancer af fødevarer fra disse virksomheder, der derfor stilles væsentligt ringere i konkurrencen med de store catervirksomheder, som med store sættevogne har større muligheder for at passere broen under omhandlede vindforhold.

  Det skal understreges, at hverken FødevareDanmark eller virksomhederne ønsker at svække sikkerheden på broen. Blot ønsker vi, at det inddrages i overvejelserne om fremtidige forbud ved vindstød over 15 m/s, men under 20 m/s, at

  • Ikke mindst på denne årstid vil der meget ofte forekomme blæst med vindstød over 15 m/s
  • Meget få køretøjer med en totalvægt under 3.500 kg (om nogen?) er forulykket på broen på grund af blæst
  • Det er afgørende vigtigt for navnlig fødevarevirksomheder at kunne leve op til leveringsforpligtelserne
  • At fødevarer er let fordærvelige varer, som derfor skal frem uden store forsinkelser
  • At små og mellemstore virksomheder har en særlig udfordring med det indførte forbud på grund af de mest anvendte typer af køretøjer for

  På denne baggrund foreslår FødevareDanmark, at

  • Kommerciel transport af fødevarer undtages fra udstedte forbud og underlægges de tidligere regler om anbefaling, i det mindste for køretøjer med en totalvægt under 3.500 kr. (kølebiler).
  • At passage eventuelt kan tillades efter samme regler som på Vejlefjordbroen, dvs. med hastighedsbegrænsninger ned til 50 km/t ved stærk blæst og storm
  • At der ved vindstød over 15 m/s "frarådes" passage med vindfølsomme køretøjer, og at "forbud" gælder ved vindstød på 20 m/s eller derover - igen: i det mindste for varevogne/kølebiler med en totalvægt under 3.500 kr.

  Den aktuelle nedlukning med flere udsættelser af genåbning for de handlede køretøjer viser, at forbuddene kan være langvarige og uforudsigelige, hvilket i sig selv afstedkommer store problemer for små og mellemstore fødevarevirksomheder, som lige nu tvinges til at benytte færgeoverfarten Spodsbjerg/Tårs, hvor sejlads aktuelt pågår, mens passage på broen er "forbudt" for omhandlede køretøjer.

  FødevareDanmark håber på en drøftelse af disse udfordringer med såvel A/S Storebælt som med de politikere, herunder transportministeren, som er ansvarlige for de regler, som tillader indførelse af forbud som det omhandlede. Herunder ønskes en drøftelse af begrebet "vindfølsomme køretøjer", navnlig under kategorien "varevogne, kassevogne [...]med en totalvægt under 3.500 kr.".

  Kontakt:

  Yderligere oplysninger:
  Direktør Michael Gertz, BF-Oks og Suvit, tlf. 61 20 00 19
  Direktør Ronni Black Nielsen, Nørre Søby Slagteren, tlf. 21 68 20 21
  Direktør Torsten Buhl, FødevareDanmark, tlf. 21 27 41 50

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/fodevaredanmark-nyt-forbud-pa-storebaelt-giver-store-problemer-for-fodevarevirksomheder?releaseId=13638369

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **