PRM / Puljen for Vores Furesø fortsætter i 2022

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  "Puljen blev etableret i forlængelse af den vedtagene politik, #Vores Furesø, og er søgbar for foreninger, borgere og privatpersoner. Puljen imødekommer borgernes egne initiativer, som vi synes, det er vigtigt at værdsætte og give fødselshjælp. Vi har været spændte på ansøgningerne, og der er kommet lidt færre inden for idræt, end vi havde forventet, men det skyldes formentlig corona. Ansøgningerne har dækket bredt i øvrigt, og det er vi meget tilfredse med her i det første år, puljen har været i gang," fortæller Tine Hessner (B), formand for udvalg for kultur, fritid og idræt. "Borgerne er opfindsomme og har haft behov for at udvikle nye tiltag på digitale platforme, dele viden og mødes udenfor".

  Støtten gik til en ny hjemmeside til Furesø Kunstforening, en pjece om Søndersø fra Værløseegnens lokalhistoriske forening og digital kulturformidling ved Jonstrupsamlingens Venner. Efter genåbningen støttede puljen aktiviteter for beboerne på Lillevang, en sommerlejr for børn i Hareskov-Værløse Tennisklub og en jazzkoncert ved Furesøbad.
  I den sidste halvdel af 2021 har puljens restmidler støttet en rekreativ bro ved Farum Sø, en fast bådebro ved Furesøen, en række billedkunstworkshops i Jonstrup og Hareskovby og et kunsthæfte for skoleelever med kunstruter i Farum.

  Flere puljemidler i 2022
  Puljen for Vores Furesø har givet anledning til vigtige drøftelser i udvalget om, hvad kommunen skal støtte.
  "Puljen styrker samarbejdet med borgere og foreninger om at udvikle kultur- og fritidsområdet. Derfor har vi tilført puljen ekstra midler i 2022. Samtidig vil vi gerne prioritere de projekter, der har medfinansiering fra ansøger selv eller andre puljer og fonde", fastslår Tine Hessner.

  Næstformand i udvalget Muhammed Bektas (A) understreger: "Vi har stor tillid til borgernes ideer og projekter, og vi kan kun opfordre både foreninger og enkeltpersoner til at søge puljen, hvis I har gode ideer til nye aktiviteter, der styrker fællesskaberne i Furesø inden for kultur, fritid og idræt".

  Om puljen
  Puljen for Vores Furesø blev lanceret i 2021 og støtter nye aktiviteter inden for kultur, fritid og idræt. Der kan søges max 25.000 kr. pr. projekt, som skal understøtte et eller flere af de fire fokusområder i politikken for Vores Furesø: 'Et godt sted at vokse op', 'Frivillighed og nye aktiviteter', 'Stærke fællesskaber og livskvalitet' samt 'Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft'.

  Puljen for 2022 er åben og kan søges frem til 1. februar 2022. Ansøgningerne behandles på udvalgsmødet i april, og herefter lanceres eventuelle restmidler. Læs mere, og søg puljen på furesoe.dk/puljenforvoresfuresø.

  Kontakt:

  Tine Hessner (B) email: tih1@furesoe.dk

  Muhammed Bektas (A) email: mbe1@furesoe.dk

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/puljen-for-vores-fureso-fortsaetter-i-2022?releaseId=13638292

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **