PRM / Offentlige bygninger i fokus: Indenrigs- og boligministeren besøgte VELUX

  Pressemeddelelse fra Synergi

  Syv ud af ti kommunale bygninger har et lavt energimærke (D-G). Samtidig døjer mange folkeskoler med dårligt indeklima, der øger antallet af sygedage og gør det vanskeligere for eleverne at lære. Men hvordan løfter vi sundheden og energieffektiviteten i de offentlige bygninger? Det var omdrejningspunktet, da indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og formand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S) lagde vejen forbi VELUX i Hørsholm tidligere i dag.

  "Der er ingen tvivl om, at der er et stort positivt potentiale for både energiforbrug og indeklima, når bygninger energirenoveres. Kommuner og regioner er allerede godt i gang, og for at understøtte indsatsen yderligere, er regeringen og KL i økonomiaftalen for næste år enige om, at der skal arbejdes henimod, at kommunerne - ligesom staten - skal op på en årlig energirenoveringsrate på 3 procent af deres bygninger. Kommunerne fik ved samme lejlighed en økonomisk håndsrækning, så der kan komme endnu mere skub på energirenoveringerne af de kommunale bygninger," siger Kaare Dybvad Bek.

  Besøget foregik i selskab med bl.a. CEO i VELUX David Briggs og SYNERGI-formand Bendt Bendtsen. Her gav VELUX en rundvisning og en nærmere introduktion af virksomhedens produkter og løsninger, der bidrager til bedre indeklima og lavere energiforbrug i bygninger. Lars Gaardhøj er ikke i tvivl om, at det er energieffektive løsninger som disse, klimaet har brug for.

  "Energieffektivitet er en afgørende brik i den grønne omstilling. Det er en hovedingrediens i Region Hovedstadens klimaplan, der samtidig bidrager til et godt indeklima for patienterne og deres helingsforløb."

  Regionsformanden har desuden et personligt bånd til VELUX, hvor han har arbejdet to somre i 90'erne: "Jeg har et særligt forhold til VELUX, hvor jeg som ung har stået og samlet vinduer på produktionen i Thyregod. Derfor har det været en fornøjelse at besøge VELUX igen og se, hvordan virksomheden har udviklet sig gennem årene. VELUX leverer et stort bidrag til den grønne omstilling," afslutter Gaardhøj.

  Efter besøget drog deltagerne videre til VELUX' hovedkvarter for at drøfte dagens tema. Nøgleordene var bæredygtighed, renovering og indeklima i offentlige bygninger. David Briggs og Bendt Bendtsen er enige om, at det er en højaktuel dagsorden - særligt med kommunal- og regionsrådsvalgene i sigte den 16. november.

  "Det var godt at tale med ministeren og regionsrådsformanden om, hvordan vi kan tage næste skridt i den grønne omstilling og forhåbentlig få det offentlige til at gå foran. Ministeren har stået i spidsen for en ambitiøs Strategi for Bæredygtigt Byggeri, og nu bør kommuner og regioner vise vejen og sætte gang i renovering af vores velfærdsbygninger som skoler, plejehjem, kontorer eller sygehuse. Sunde og energieffektive bygninger giver plus på kontoen både ift. økonomien, energiforbrug og ikke mindst bedre trivsel og mindsket sygefravær," fortæller David Briggs.

  Der findes ikke nogen krav om, at kommuner og regioner skal renovere deres bygninger - modsat staten, som er forpligtet til at renovere minimum 3 pct. af sin bygningsmasse hvert år. SYNERGI foreslår, at kravet bør gælde for alle offentlige bygninger. Derfor er det positivt, at regeringen og kommunerne indgik en ambitiøs økonomiaftale for 2022 med en masse lovende takter for energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse.

  "Bygningerne i Danmark står for 40 pct. af Danmarks energiforbrug og knap en tredjedel af CO2-udslippet. Derfor bør vi stille krav til fx kommunerne, som ejer 79 pct. af den offentlige bygningsmasse. Utidssvarende bygninger er dårlige for klimaet, brugerne og pengepungen. Derfor er jeg glad for, at indenrigs- og boligministeren og regionsrådsformanden har villet mødes med os i dag. Det har været et godt og frugtbart møde, og jeg håber, kommunal- og regionsvalgene bliver vendepunktet for vores indsats i de offentligt ejede bygninger," udtaler SYNERGIs formand.

  For yderligere kommentarer kontakt:

  • Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek via presserådgiver Michael Højgaard Bang 7228 2416 / mihb@im.dk

  Fakta om offentlige bygninger

  - 7 ud af 10 bygninger har et dårligt energimærke (D-G) (Dansk Byggeri).

  - Et årligt renoveringskrav på 3 pct. i kommuner og regioner vil betyde en årlig besparelse på 1 mia. kr. i driftsomkostninger (Energistyrelsen).

  - 85 pct. af den eksisterende bygningsmasse vil stadig stå i 2050 (VELUX Healthy Homes Barometer).

  - Vi kan spare en halv mio. ton CO2 frem mod 2030, hvis alle kommunale bygninger hæves med blot to energimærkninger (EA Energianalyse).

  - Danskerne tilbringer 90 pct. af tiden indenfor (VELUX Healthy Homes Barometer).

  - Dårligt indeklima er skyld i, at børn hvert år ligger syge i 30.000 skoledage (VELUX Healthy Homes Barometer). For samfundet som helhed er tallet 465.000 (EA Energianalyse).

  - Børn, der undervises i et sundt indeklima, kan komme et helt klassetrin foran andre børn i løbet af ni års skolegang (DTU og Alexandra Instituttet).

  Kontakt:

  Presserådgiver Andreas Müller tlf.: 30 66 77 84 email: am@synergiorg.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/offentlige-bygninger-i-fokus-indenrigs--og-boligministeren-besogte-velux?releaseId=13634276

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **