PRM / Positiv prognose: Antallet af langtidsledige lavere end før coronakrisen ved udgangen af 2023

  Pressemeddelelse fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

  DANSK ØKONOMI

  Det går godt for dansk økonomi, og det kan ifølge ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd smitte positivt af på antallet af personer, der er langtidsledige.

  Lige nu har mere end 30.000 gået ledige i mindst 80 procent af tiden det seneste år, hvilket er den definition på langtidsledighed, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anvender.

  AE's prognose skønner, at der vil være færre end 20.000 langtidsledige ved udgangen af 2023 og dermed færre langtidsledige, end da coronakrisen ramte det danske arbejdsmarked.

  "Dansk økonomi buldrer af sted med rekordhøj beskæftigelse og høj BNP-vækst og på mange parametre er vi ude af den økonomiske krise. Desværre er der stadig mange flere, der er ramt af langtidsledighed, end før krisen. Men tendensen er vendt," siger Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

  Potentiale til største socialpolitiske fremskridt i årtier

  "Udviklingen står i kontrast til efter finanskrisen, hvor der gik mange år, før antallet af langtidsledige kom ned på et niveau, der bare mindede om niveauet fra før krisen," siger Erik Bjørsted.

  "Vi forventer, at beskæftigelsen når nye højder i de kommende år, og det kommer til at smitte af på de langtidsledige. Opsvinget kommer med andre ord personer på kanten af arbejdsmarkedet til gode, hvis vi som samfund ellers inviterer dem indenfor. De kommende år har potentiale til at udvikle sig til det største socialpolitiske fremskridt i årtier," siger Erik Bjørsted.

  Højeste vækst i 27 år

  Prognosens skøn for BNP i 2021 ligger på 4,2 procent. Ikke siden 1994 har væksten været så høj. Dengang var væksten 5,3 procent.

  "Genopretningen er gået langt hurtigere end forventet, og selvom økonomien nu må forventes at lægge sig i en langsommere vækstbane fremadrettet, er der gode muligheder for, at væksten i 2021 bliver den højeste, der er målt siden 1994," siger Erik Bjørsted.

  Samtidig skønner prognosen, at der vil være knap 75.000 flere beskæftigede ved udgangen af 2023.

  "I takt med at befolkningen er blevet vaccineret, og der kan skrues ned for coronaberedskabet, vil det frigøre arbejdskraft. Samtidig er der i disse år en pæn vækst i arbejdsstyrken som følge af den højere pensionsalder," siger Erik Bjørsted.

  "Arbejdsstyrken vokser alene som følge af den højere pensionsalder med 15-17.000 personer om året de næste par år. Samtidig vil flere grupper på kanten af arbejdsmarkedet få bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Sammen med tilgangen af udenlandsk arbejdskraft giver det grundlag for yderligere jobfremgang," siger Erik Bjørsted.

  Læs prognosen her

  Prognosens hovedkonklusioner

  • Dansk økonomi er kommet sig hurtigt over coronakrisen. Væksten for hele 2021 forventes at lande på 4,2 procent. Det vil i så fald være den højeste vækst siden 1994. Væksten i 2022 og 2023 ventes at blive på henholdsvis 2,7 procent og 2,3 procent.
  • Beskæftigelsen er allerede højere end før krisen og forventes at nå nye højder de kommende år. Samlet forventes beskæftigelsen at vokse med knap 75.000 personer fra andet kvartal 2021 og frem til fjerde kvartal 2023.
  • Bruttoarbejdsløsheden forventes at komme ned omkring 90.000 fuldtidspersoner ved udgangen af 2023.
  • Der er ikke udsigt til overophedning. For selv om der er rift om arbejdskraften, og mange virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, forventes inflationen at forblive moderat. Det forudsætter dog, at prisstigningerne på boligmarkedet løjer af, hvilket der også er tegn på, at de gør.
  • Den intense kamp om de ledige hænder smitter positivt af på antallet af langtidsledige, som er begyndt at falde. I august var der cirka 32.000 langtidsledige. Det tal forventes at falde til lige knap 20.000 langtidsledige ved udgangen af 2023, svarende til 20 procent af den samlede ledighed. Også andre grupper på kanten af arbejdsmarkedet kan få glæde af højkonjunkturen.

  Læs prognosen her

  Kontakt:

  Cheføkonom Erik Bjørsted tlf.: 27 68 79 50 email: eb@ae.dk

  Kommunikationschef Jesper Kirkbak tlf.: 50 73 71 34 email: jk@ae.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/positiv-prognose-antallet-af-langtidsledige-lavere-end-for-coronakrisen-ved-udgangen-af-2023?releaseId=13633901

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **