PRM / Nicki Pedersen-kendelse gøres betinget

  Pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund

  I sagen mellem speedwaykøreren Nicki Pedersen og Danmarks Motor Union, som vedrører en række episoder af usportslig og truende karakter, der forekom i forbindelse med afviklingen af en speedway ligamatch den 2. juni 2021 på Moldow Speedway Arena i Holsted, har DIF's Appelinstans nu truffet endelig afgørelse.

  Den oprindelige kendelse fra Danmarks Motor Unions Ordensnævn af 10. august 2021 ændres, således at Nicki Pedersens licens inddrages for en periode af 4 måneder, men at denne frakendelse af licens er betinget.

  Frakendelsen vil således kun vil træde i kraft, såfremt der inden for en periode på 12 måneder indgives en ny klage over Nicki Pedersen for lignende adfærd, der medfører en sanktion i form af frakendelse af licens.

  Nicki Pedersen skal endvidere betale en bøde på 15.000 kroner.

  Læs afgørelsen og Appelinstansens begrundelse i den vedhæftede kendelse.

  Kontakt:

  Redaktør Jacob Andersen tlf.: 24411213 email: jaa@dif.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nicki-pedersen-kendelse-gores-betinget?releaseId=13633709

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **