PRM / Midler fra Landdistriktspuljen støtter havhave, pumpestation og nyt skovmuseum

  Pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune

  Opstart og etablering af havhave

  Grønsund Havhave i Stubbekøbing ønsker at opstarte en havhave i farvandet ud for Stubbekøbing Lystbådehavn, hvor blåmuslinger og sukkertang ønskes dyrket fra line. Linedyrkning af blåmuslinger og tang, har potentiale til at forbedre havmiljøet, og Grønsund Havhave håber på, at det kan øge lokalbefolkningens interesse for natur og miljø.

  De bevilgede midler skal i første omgang anvendes til en forundersøgelse, som har til hensigt at bekræfte, at området har den egnede miljøtilstand. Herefter påbegyndes projekteringen af anlægget, og i Grønsund Havhave forventer man, at blandt andet høst af muslinger og sociale fællesaktiviteter vil bidrage til et aktivt, lokalt miljø, hvor der er plads til alle.

  Forprojekt for Skovens Museum

  Skovbrugsmagasinet på Corselitze er i besiddelse af en unik samling af genstande og arkivalier fra Lolland-Falster og Sydsjælland, men med vægt på Østfalster og Corselitze, og foreningen vil nu undersøge muligheden for at etablere et museum, Skovens Museum. Målet er at udnytte samlingens og områdets store potentialer til at skabe en levende formidling og en unik oplevelse for et større publikum med respekt for stedet og dets særlige karaktér.

  Midlerne fra Landdistriktspuljen går til at udarbejde koncept og forretningsplan for projektet for dermed at bringe idéen og mulighederne nærmere en konkret realisering af Skovens Museum.

  Ny dampkedel til Bøtø Nor gl. Pumpestation

  Den defekte dampkedel i den unikke Atlas dampmaskine på Bøtø Nor gl. Pumpestation, Danmarks eneste pumpemuseum, ønskes udskiftet, så den kan opereres uden kedelpassercertifikat. Det betyder, at frivillige kan betjene den i modsætning til i dag, hvor man er afhængig af, at en person med nødvendigt kedelpassercertifikat betjener den.

  Foruden bevilgede midler til en ny kedel, er der desuden afsat midler til renovering af sætningsskader, vinduer og døre i den fredede bygning, og den samlede indsats på Bøtø Nor Gl. Pumpestation skal fremtidssikre museets drift. Dermed kan alle fortsat få gavn af museets formidling og indblik i datidens teknologi, lokalhistorie og indblik i klimaet.

  Kontakt:

  Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Martin Lohse tlf.: 25 18 18 13 email: marlo@guldborgsund.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/midler-fra-landdistriktspuljen-stotter-havhave-pumpestation-og-nyt-skovmuseum?releaseId=13633155

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **