PRM / Landdistrikter med nyt udspil: Fremtidens sundhedsvæsen skal indrettes med nærhed som bærende princip

  Pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd

  Lokale og regionale sygehuse er igennem en årrække lukket på stribe. Den teknologiske udvikling og specialisering er én af årsagerne til, at antallet af sygehuse er svundet ind, en anden er besparelser og effektivisering.

  Men det tager trygheden væk fra borgerne og spænder ben for udviklingen i landdistrikterne, når tilgængeligheden af sundhedstilbud indskrænkes. Samlet medvirker det til at øge skellet mellem by og land.

  Det mener Landdistrikternes Fællesråd, der i dag præsenterer et nyt sundhedsudspil med en række konkrete forslag til, hvordan det nære sundhedsvæsen kan udvikles og løftes: Etableringen af sundhedshuse med sygehus- og akutfunktioner, en målrettet indsats for at tiltrække mere sundhedsfagligt personale til landdistrikterne og et større fokus på sundhedstilstanden i landdistrikterne.

  Sådan lyder nogle af de fokusområder, Landdistrikternes Fællesråd mener, at man bør beskæftige sig med, hvis man vil komme ulighed i sundhed til livs.

  Ifølge formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er det på tide at skabe lige adgang til basale sundhedstilbud i hele landet:

  - Alle borgere i hele landet har krav på samme kvalitet og muligheder på sundhedsområdet. Dét opfylder vi ikke nu og heller ikke i fremtiden, medmindre der bliver sat politisk handling bag. Når det handler om noget så fundamentalt som vores sundhedsvæsen, så må og skal vi som samfund sørge for, at alle borgere uanset postnummer har god adgang til basale sundhedstilbud. Sagt med andre ord er det tid til at udvikle det nære sundhedsvæsen, udtaler Steffen Damsgaard og fortsætter:

  - Fremskrivninger viser, at vi går en tid i møde med større efterspørgsel på sundhedstilbud blandt andet via en voksende gruppe af ældre i befolkningen samt flere borgere med kroniske lidelser, ligesom der desværre også ses en tendens til flere med psykisk sårbarhed. Denne tendens vil særligt forplante sig i landdistrikterne, der allerede nu har en overvægt af den ældre befolkning.

  For at imødekomme denne udvikling og indfri visionen om et mere nært sundhedsvæsen baseret på lige adgang til sundhedstilbud må nærhed for fremtiden være et bærende princip, understreger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

  - Fremtidens sundhedsvæsen skal indrettes med nærhed som bærende princip. Det indebærer blandt andet, at borgere fremover bør behandles tættere på hjemmet i de tilfælde, hvor det er muligt. For eksempel på et lokalt sundhedshus eller endda i eget hjem, siger Steffen Damsgaard.

  Konkret foreslår Landdistrikternes Fællesråd, at man etablerer og udbygger eksisterende sundhedshuse med sygehus- og akutfunktioner i områder med langt til det nærmeste sygehus. Derudover mener Fællesrådet, at der er behov for en målrettet indsats for at tiltrække og fastholde sundhedspersonale i landdistrikterne. Dette skal blandt andet ske ved at nedsætte en ekspertgruppe, der skal se på rekrutteringsudfordringerne samtidig med, at der bør gives en økonomisk gulerod til læger, der etablerer sig i land- og yderområder. Dertil bør der kigges på at etablere flere sundhedsuddannelser rundt om i landet.

  Om udspillet

  Landdistrikterne har på baggrund af dialog med en række interessenter på sundhedsområdet identificeret, kategoriseret og analyseret forskellige udfordringer og muligheder i forhold til at styrke det nære sundhedsvæsen, så alle borgere - uanset, hvor de bor - oplever et nært og trygt sundhedsvæsen af ensartet kvalitet.

  Sundhedsudspillet rummer flere konkrete forslag til, hvordan det nære sundhedsvæsen kan styrkes. Blandt andet foreslår Landdistrikternes Fællesråd helt konkret, at der skal:

 • Sundhedstilbud tættere på borgeren
 • Mere sundhedsfagligt personale i landdistrikterne
 • Bedre adgang til rådgivning på tværs af geografi
 • Større fokus på sundhedstilstanden i landdistrikterne
 • Læs hele udspillet her.

  Kontakt:

  Signe Lauge Bach, public affairs konsulent i Landdistrikternes Fællesråd, sba@landdistrikterne.dk eller 5385 0127

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/landdistrikter-med-nyt-udspil-fremtidens-sundhedsvaesen-skal-indrettes-med-naerhed-som-baerende-princip?releaseId=13632521

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **