PRM / Skoleområdet i Lolland og Guldborgsund Kommune har fået et kompetenceløft

  Pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune

  Evalueringen viser, at der samlet set er sket en positiv forandring i lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen og i skoleledernes mulighed for feedback og sparring på tværs af skoler.

  Særligt indførelsen af de såkaldte praksisvejledere fremhæves som et centralt greb, der har banet vejen for en højere grad af åbenhed og et styrket samarbejde. Praksisvejlederne er erfarne undervisere, som er blevet efteruddannet i at kunne vejlede lærere og pædagoger i nye undervisningstilgange og samarbejdsformer. Det er Professionshøjskolen Absalon, der har stået for uddannelsen af vejlederne gennem hele forløbet. Derudover er der arbejdet med kollegial vejledning og systematiske læringsmakkerforløb, hvor henholdsvis lærere og pædagoger har sparret med en kollega om undervisningen. Det har været med til at fremme videndelingskulturen på skolerne og ført til konkrete ændringer i undervisningen flere steder.

  "Det kan være vanskeligt at igangsætte skoleudvikling, som opleves relevant og meningsfuldt i praksis. Vores evaluering af KUP viser, at det er lykkedes at udvikle en indsats i de to kommuner, som lærere og pædagoger oplever har styrket både teamsamarbejdet og undervisningen. De positive resultater skyldes blandt andet, at der har været dygtige fagpersoner tilknyttet, som har været optagede af, hvordan der kunne skabes kvalitet i indsatsen, og som derfor løbende har justeret og tilpasset den i takt med de erfaringer, de har gjort sig," siger Lise Tingleff Nielsen, områdechef hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

  Udvalgsformændene i begge kommuner glæder sig over den positive evaluering.

  "Jeg vil gerne starte med at rette en særlig tak til A.P. Møller Fonden, som har doneret 36 millioner kroner til udviklingen af vores skoler. Projektet har indtil nu skabt et rigtig solidt og nødvendigt fundament for vores skolers fremtidige faglige udvikling, og det er fantastisk, at alle skoler og lærere i så lang tid har arbejdet med samme systematik og i fællesskab er optaget af at gøre vores gode skoler endnu bedre," udtaler Simon Hansen, formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune.
  "Jeg er glad for at se, at projektet har været med til at skubbe på den positive udvikling af vores skoler. Det har givet lærere, pædagoger og ledere et fælles sprog og konkrete, brugbare metoder til systematisk at samarbejde om at styrke elevernes trivsel og læring. Nu skal der bygges videre på alle de gode erfaringer, og det er godt at vide, at vi er på rette vej. Det er ikke mindst takket være det store engagement, som medarbejderne og lederne har lagt i projektet," siger Thomas Østergaard, formand for Børne- og Skoleudvalget i Lolland Kommune.

  For at fastholde arbejdet med opbygning af refleksions- og feedbackkulturen har Guldborgsund og Lolland Kommune udarbejdet en forankringsplan, der beskriver, hvordan der med afsæt i professionelle læringsfællesskaber skal bygges ovenpå arbejdet i KUP. Begge kommuner har her fokus på opbygning af pædagogiske læringscentre, styrkelse af vejledere og en systematisk opfølgningskultur.

  Guldborgsund Kommune vil have en særlig opmærksomhed på videreførelse af læringsmakkerordningen, mens Lolland Kommune vil prioritere projektet 'Lolland Skriver' som nogle af vejene frem mod forankring af den nye kultur.

  Evalueringen viser desuden, at der på baggrund af elevernes egne tilbagemeldinger endnu ikke kan ses en positiv forandring i elevernes trivsel og faglige resultater. Både trivsel og faglige resultater kan dog være påvirket af coronapandemien. Derudover er det forventeligt, at der på kort sigt ikke sker den store ændring på elevniveau, når der arbejdes med kulturforandringer. Forskning indikerer til gengæld, at en vedholdenhed i arbejdet med medarbejdere og ledere giver effekt på langt sigt.

  A.P. Møller Fonden glæder sig over de gode resultater og de to kommuners planer om at fastholde og videreføre arbejdet. Formålet med fondens donation til folkeskolen er at bidrage til at styrke undervisningen og dermed øge elevernes læring og trivsel. Her er en langsigtet og vedholdende indsats helt afgørende.

  Læs slutevalueringsrapporten her: https://www.eva.dk/grundskole/kompetenceudvikling-praksis-20

  Rapporten er også vedhæftet.

  Kontakt:

  Formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Guldborgsund Kommune Simon Hansen tlf.: 25 18 18 16 email: siha@guldborgsund.dk

  Formand for Børne- og Skoleudvalget, Lolland Kommune Thomas Østergaard

  Chefkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut Caspar Theut

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/skoleomradet-i-lolland-og-guldborgsund-kommune-har-faet-et-kompetenceloft?releaseId=13631849

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **