PRM / Undervisningsforløb skal hjælpe unge i Hillerød godt på vej med økonomien

  Pressemeddelelse fra PwC

  I alt 11 klasser fra Frederiksborg Byskole, Vestskolen samt Kornmarkskolen prøver i september kræfter med en nytænkende form for matematikundervisning. I projekt ‘Ung Privatøkonomi' gennemgår 8. klasserne et tre-fire-ugers forløb, hvor opgaveløsning i fx budgetopstilling, statistik og procentregning tænkes ind i elevernes egen hverdag.

  "I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger, og vi har set meget frem til at komme ud på skolerne igen, nu hvor det atter er muligt at mødes fysisk. Med ‘Ung privatøkonomi' ønsker vi at dele vores viden for at være med til at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave; at klæde børn og unge bedre på til at kunne handle økonomisk ansvarligt," siger Henrik Aslund Pedersen, partner hos PwC i Hillerød.

  Mange unge slås med økonomien
  Tal fra RKI viser, at flere end 42.000 unge i alderen 18-30 år i 2020 er registreret med mindst én anmærkning i RKI. Det er et fald på 4.000 sammenlignet med 2019, hvilket kan tilskrives COVID-19-pandemien, hvor de unges sociale liv og dermed forbrugsmuligheder i høj grad har været lukket ned. Alt for mange unge slås dog fortsat med økonomiske udfordringer i hverdagen, hvilket i sidste ende kan have konsekvenser i forhold til mulighederne for, om man kan uddanne sig, stifte familie, købe bolig, osv.

  "Nu hvor samfundet er åbnet op igen, vender mange velkendte fristelser for at bruge penge, man måske ikke har, tilbage. Med projektet "Ung privatøkonomi" ønsker vi at forebygge, at unge får økonomiske problemer ved allerede i folkeskolen at klæde elever på - både med en økonomisk forståelse og med personligt lederskab," forklarer Henrik Aslund Pedersen.

  ‘Ung privatøkonomi' består bl.a. af et undervisningsforløb, afholdelse af event, evaluering mv., ligesom PwC's medarbejdere er direkte involveret i projektet og bidrager med deres kompetencer indenfor bl.a. opsparing, lån, statistik, budget m.v. Henrik Aslund Pedersen fortæller, hvorfor projektet er vigtigt:

  "Med den rette støtte og udvikling tror vi på, at alle kan realisere sit potentiale. Børn og unge er vores fælles fremtid, og vi vil gerne være med til at hjælpe endnu flere godt på vej."

  I Hillerød glæder man sig til at komme i gang
  Undervisningsforløbet følger elevernes læringsplaner og har bl.a. til formål at være en anderledes og sjovere måde at lære på. Her glæder matematiklærer Laura Buchhave fra Frederiksborg Byskole sig til projektet:

  "Vi glæder os over at blive inspireret på en ny måde. Økonomi kan være et svært emne at få hul på, så det er rigtig godt, at det faglige er koblet sammen med en masse social og fysisk aktivitet, så temaet bliver mere nærværende for den enkelte elev. Jeg håber, at projektet kan skabe endnu mere dialog og åbenhed blandt eleverne om brug af penge, og at de får en meget bedre forståelse for deres egen økonomi gennem temaer som budget, opsparing og lån."

  Projektet blev skudt i gang med bl.a. boksetræning, og som afslutning skal eleverne gennemføre et spil, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med det, de har lært gennem forløbet, og som kan bruges direkte og understøttende for elevernes læringsplaner.

  Om projektet
  ‘Ung privatøkonomi' er et samarbejdet mellem PwC og Skoleglæde.nu. PwC er medudvikler og sponsor for projektet, der skal forebygge økonomiske vanskeligheder tidligt i livet ved allerede i folkeskolen at klæde elever på - både med forståelse for økonomi, ansvarligt forbrug og personligt lederskab. Forløbet stilles til rådighed for folkeskoler landet over og har allerede vist målbare resultater i Esbjerg og Ringsted.

  Afslutning på forløbet med spil:

  Frederiksborg Byskole
  27/9, kl. 8.45-11.15
  28/9, k. 8.45-11.15

  Vestskolen
  30/9, kl. 8.45-11.15
  1/1o, kl. 8.45-11.15

  Kornmarksskolen
  6/10, kl. 8.45-11.15

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/undervisningsforlob-skal-hjaelpe-unge-i-hillerod-godt-pa-vej-med-okonomien?releaseId=13631769

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **