PRM / Enigt udvalg har truffet afgørelse om Intervare

  Pressemeddelelse fra Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

  Et enigt Sundheds- og Omsorgsudvalg har besluttet at give Intervare frem til 1. november 2021 til at implementere den model, virksomheden har foreslået, der ifølge Intervare A/S skal skabe rammerne for, at chaufførernes vilkår er i overensstemmelse med Københavns Kommunes arbejdsklausuler.

  Et enigt Sundheds- og Omsorgsudvalg har herudover efter anbefaling fra Københavns Kommunes CSR-enhed besluttet at pålægge Intervare A/S bod samt besluttet at tilbageholde månedlige vederlag af 400.000 kr. op til et samlet tilbagehold på 3,2 mio. kr. med henblik på at sikre at Intervare efterbetaler chaufførerne, det beløb som kommunens CSR-enhed vurderer de har krav på.

  Samtidig forbeholder Sundheds- og Omsorgsudvalget sig ret til at ophæve kontrakten, hvis Intervare ikke fremadrettet loyalt medvirker til at oplyse sagen og retter op på tidligere overtrædelse af arbejdsklausulen, og/eller hvis Intervare ikke implementerer den ændrede forretningsmodel senest pr. 1. november 2021 som lovet.

  Da der er tale om en fælles kontrakt med Socialforvaltningen, afventes Socialudvalgets behandling af sagen onsdag d. 22. september 2021.

  Kontaktoplysninger til udvalget:

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/enigt-udvalg-har-truffet-afgorelse-om-intervare?releaseId=13631573

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **