PRM / Budget 2022-2025 kort fortalt

  Pressemeddelelse fra Esbjerg Kommune

  Alle partier i Esbjerg Byråd er den 16. september blevet enige om en aftale om budgettet for Esbjerg Kommune i 2022 og overslagsårene 2023-2025.

  For forligspartierne har det været vigtigt at tænke langsigtet, og beslutningerne har taget afsæt i Vision 2025, som er den linje byrådet sammen har lagt for kommunens udvikling i de kommende år. Visionens ambitioner er derfor den røde tråd i budgettet, hvor målet om at tiltrække flere borgere står øverst på dagsordenen.

  Forliget bygger i høj grad på det nuværende budget, hvor flere af de kommunale velfærdsområder sidste år fik tilført flere penge. Løftet i servicen over for borgerne bliver fastholdt i årets budget, som ikke indeholder besparelser. Budgettet sikrer Esbjerg Kommune et solidt økonomisk fundament i de kommende år, så det nye byråd, der træder sammen efter årsskiftet, står på en fornuftig base, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter.

  I årets budget har de økonomiske rammer i aftalen mellem KL og regeringen begrænset forligspartiernes muligheder for at sætte nye tiltag i værk. Der er nemlig et loft over, hvor meget kommunernes budgetter må vokse i anlæg og drift, og det loft har Esbjerg Kommune næsten ramt. Til gengæld har en reservepulje på 30 mio. kr. årligt fra sidste års budget åbnet for lidt råderum til nye initiativer.

  Få overblik over de konkrete tiltag i budgettet i den vedhæftede aftaletekst.

  Kontakt:

  Jesper Frost Rasmussen, Venstre, borgmester, tlf: 2724 1800

  Jørgen Ahlquist, Socialdemokratiet, tlf: 2724 5282

  Olfert Krog, Dansk Folkeparti, tlf: 2988 0145

  Diana Mose Olsen, SF, tlf: 2943 2926

  Henrik Vallø, Borgerlisten, tlf: 4044 6002

  May-Britt Andrea Andersen, Det Konservative Folkeparti, tlf: 5310 5009

  Anne Marie Geisler Andersen, Radikale Venstre, tlf: 2679 2854

  Sarah Nørris, Enhedslisten, tlf: 4012 2155

  Hans K. Sønderby, Esbjerglisten, tlf: 2512 1747

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/budget-2022-2025-kort-fortalt?releaseId=13631357

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **