PRM / Skolepakke skal give løft til de største elever på københavnske skoler

  Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

  De største klasser på Københavns folkeskoler har udsigt til et betydeligt løft, der skal styrke elevernes faglige niveau og glæden ved at gå i skole.

  Med en ny budgetaftale bliver der sikret yderligere ca. 74 mio. kr. årligt målrettet de godt 12.000 elever i udskolingen (7.-9. klasse) i folkeskolerne i Københavns Kommune.

  Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) er begejstret for, at forslaget, der havde opbakning i Børne- og Ungdomsudvalget, nu kan realiseres.

  "Jeg er meget glad for, at der har været enighed på rådhuset om, at vi skal bygge videre på den grundlæggende positive udvikling i de store klasser i byens skoler," siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

  Skolen skal tættere på samfundet

  De seneste år er karaktererne hos afgangseleverne i hovedstaden steget støt. Målet med den nye skolepakke er derfor at fortsætte den udvikling og samtidig få flere unge til at vælge en ungdomsuddannelse. Det skal bl.a. ske ved at gøre undervisningen mere varieret og tilpasset den enkelte og ved at sætte ind hos de elever, der er udfordret, fx med individuelle lærings- og karrieresamtaler og fokuserede indsatser op mod eksamen.

  "Vi skal skabe en mere varieret udskoling, der er tættere på samfundet. Ved at skabe attraktive ungdomsmiljøer i udskolingen i stil med en efterskole, hvor eleverne kan vælge mellem profillinjer og fede valgfag af høj kvalitet, bliver de sidste skoleår både sjovere, mere inspirerende og lærerige. Målet er, at alle elever får de bedste forudsætninger for deres videre færd efter folkeskolen," siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

  FAKTA

  Resultater for udskolingen

  Afgangseksamen, karaktergennemsnit i 2018: 7,3
  Afgangseksamen, karaktergennemsnit i 2020: 7,5

  Andel i ungdomsuddannelse, 15 mdr. efter afgang fra 9. klasse i 2018: 89 procent
  Andel i ungdomsuddannelse, 15 mdr. efter afgang fra 9. klasse i 2020: 92 procent

  Andel med mindst 2,0 i dansk og matematik i 2018: 90 procent
  Andel med mindst 2,0 i dansk og matematik i 2020: 97 procent*

  Trivselsmåling (andel tit eller meget tit glade for at gå i skole) i 2018: 74 procent
  Trivselsmåling (andel tit eller meget tit glade for at gå i skole) i 2020: 75 procent

  *Elever i 9. klasse har i skoleåret 2019/20 fået ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.

  DEN NYE SKOLEPAKKE

  Tættere på virkeligheden

  · Et styrket samarbejde med lokalsamfund og erhvervsliv
  · Tværfaglige klimaforløb og bedre kompetencer i bæredygtighed og grøn omstilling
  · Forstærket brug af den praksisfaglige undervisning på alle skoler
  · Forsættelse af de praktiske værksteder på erhvervsskolen TEC
  · Talent Camps for elever, der ikke får udfordringer nok i klasselokalet
  · Gratis forløb i Åben Skole

  Fokus på videreuddannelse

  · Flere skal hjælpes i gang med den rigtige ungdomsuddannelse og introduceres for de mange muligheder, der er, herunder EUD

  · Der indføres uddannelses-ambassadører på alle skoler
  · Erhvervsplaymakerens arbejde med at skaffe praktikpladser intensiveres
  · Ordningen med feedbacksamtaler mellem elev og lærer om trivsel og uddannelsesparathed udvides til alle skoler

  Indsats for de svageste

  · Øget brug af to-lærertimer
  · Ekstra indsatser for udfordrede elever
  · Mindre 'røv-til-sæde-undervisning' for elever med hænderne godt skruet på
  · Øget brug af læringssamtaler
  · Intensive læringsforløb for fagligt svage og socialt udsatte elever

  Kontakt:

  Pressekonsulent Søren Kornø Kitaj tlf.: 22420032 email: SD0G@kk.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/skolepakke-skal-give-loft-til-de-storste-elever-pa-kobenhavnske-skoler?releaseId=13630784

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **