PRM / Offentligt forskningsprojekt underminerer forretningsgrundlaget i etableret marked

  Pressemeddelelse fra IPSCenter Danmark

  Siden 2015 har den private virksomhed, IPSCenter Danmarkleveret IPS-ydelser til kommunale jobcentre over hele landet i form af enkeltplads-borgerforløb, uddannelsesprogrammer for IPS-konsulenter og IPS som social effektinvestering. Metoden har med succes hjulpet tusindvis af psykisk sårbare personer tilbage på arbejdsmarkedet.

  Men et nyt forskningsprojekt under Region Hovedstaden, kaldet CORE, underminerer imidlertid markedsgrundlaget for IPSCenter Danmark. Med støtte fra TrygFonden har CORE til formål at undersøge effekterne af IPS-indsatsen, og forskningsenheden ønsker ydermere at lave en landsdækkende udrulning af IPS. Her tilbydes kommunerne vederlagsfri konsulentydelser, der svarer til den ydelse, som IPSCenter Danmark leverer. Den fremgangsmåde undrer Rikke Søgaard Berth, der er partner og specialist i offentlig ret hos advokatfirmaet Horten.

  - Efter min vurdering er der tale om ulige konkurrence, når regionen stiller ydelser gratis til rådighed, som private virksomheder lever af at sælge. Ingen kan konkurrere med noget, der er gratis, og når der hertil lægges, at der er et velfungerende marked for IPS-ydelsen, så giver det i hvert fald anledning til juridiske panderynker, at regionen kaster sig ind i indsatsen. Jeg synes ganske enkelt, det er urimeligt for virksomhederne, at der ikke er klare regler om det, siger Rikke Søgaard Berth.

  Rikke Søgaard Berth fortæller, at hun hos Horten jævnligt rådgiver virksomheder, der oplever tilsvarende problemstillinger, og hun understreger generelt vigtigheden af, at de offentligere spillere fastsætter prisen på varer og ydelser konkurrenceneutralt. Det skal sikre en lige og fair konkurrence mellem private og offentlige aktører på de kommercielle markeder.

  Markedsmæssigt benspænd

  Lars Olaf Nielsen, der er direktør hos IPSCenter Danmarks, er på ingen måde utilfreds med forskningsprojektets hensigter. Han savner åbenhed og involvering fra regionens side.

  - Vi hilser den fortsatte forskning på IPS-området velkommen, og intentionerne bag COREs projekt er helt sikkert gode. Men vi undrer os også over det vederlagsfrie konsulentarbejde i forbindelse med udrulningen. Når de tilbyder kommunerne et gratis produkt, der ligner vores, laver de et regulært markedsmæssigt benspænd på os. For at komme forskningen i møde har vi løbende deltaget i drøftelser og tilbudt at have en rolle i udrulningen, for derigennem at levere de nødvendige data, men det har de desværre ikke været interesseret i, siger direktør Lars Olaf Nielsen og fortsætter:

  - Vi har forsøgt os ad dialogens vej, så vi nærer for nuværende ingen forhåbninger om en positiv henvendelse fra CORE. Skulle de komme på andre tanker, er vores dør åben.

  Dansk Erhverv: Konkurrenceforvridende situation

  Ifølge Morten Jung, der er markedschef hos Dansk Erhverv, er den konkurrenceforvridende situation, som IPSCenter Danmark er havnet i, ikke et særsyn.

  - På det her område savner vi en klageinstans, for det er helt åbenlyst, at der er tale om en konkurrenceforvridende situation. Det er meget uheldigt, at det offentlige kan underbyde det private på denne måde. Men det er også et billede på en uhensigtsmæssig udvikling, hvor det offentlige i stigende grad lukker sig om sig selv og hjemtager opgaver, hvilket også afspejles i det faldende antal konkurrenceudsættelser, siger Morten Jung.

  IPS-indsatsen skønnes at omfatte en målgruppe på mere end 50.000 borgere.

  Kontakt:

  Lars Olaf Nielsen
  Direktør hos IPSCenter Danmark
  (+45) 51 90 56 06
  lars@ipscenterdanmark.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/offentligt-forskningsprojekt-underminerer-forretningsgrundlaget-i-etableret-marked?releaseId=13627313

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **