PRM / Stor bevilling til SDU-projekt på Forskningsenheden for Almen Praksis

  Pressemeddelelse fra Syddansk Universitet

  Bevillingen skal munde ud i etablering af "Center for Åndelig-Eksistentiel Omsorg og Dannelse" på Forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

  Fokus er almenbefolkningen, især børn og unge i særligt svære livssituationer, fx som pårørende til alvorligt syge forældre. Forskningsprojektet placeres ved forskningsenheden for Almen Praksis, da projektet er bredt funderet og rettet mod børn og unge i svære situationer, en problemstilling hvor den praktiserende læge typisk er forankringspunkt for samfundets hjælp og støtte.

  Tidligere studier bekræfter, at børn af alvorligt syge forældre har betydeligt større risiko for at udvikle følelses- og adfærdsmæssige problemer end jævnaldrende kammerater med raske forældre, og de kan som følge udvikle permanente problemer med tillid og relationer til andre mennesker. Forældres død øger risiko for depression, posttraumatisk stress, affektive lidelser, behov for antidepressiv medicin, fysiske sundhedsproblemer og øget dødelighed senere i livet. Børnenes præstationsevne og sociale relationer i forbindelse med skole og uddannelse er også i væsentlig risiko for at blive forringet.

  Alle disse risici kan dog reduceres betragteligt, såfremt de ramte børn og unge bliver støttet af voksne og får mulighed for at tale om deres åndelige-eksistentielle tanker i tiden frem til og efter forældres sygdom eller eventuelle død. Denne viden peger på vigtigheden af at varetage børn og unges åndelig-eksistentielle omsorgsbehov, når de er i svære livssituationer som f.eks. forældres alvorlige sygdom, og ligeså ruste børn og unge til livet ved at styrke deres åndelige-eksistentielle dannelse og sproglighed.

  Den nye viden skal danne grundlag for indsatser på skoleområdet og sundhedsområdet, herunder på hospicer, palliative afsnit, og i psykologisk og almen praksis. Foruden sædvanlige pædagogiske og sundhedsfaglige indsatser vil indsatserne blive understøttet af tekonologiske innovationer.

  Projektet forløber over tre år og er en opfølgning på et etårigt pilotprojekt (2021) støttet af Borgfonden.

  Kontakt:

  Dorte Toudal Viftrup
  Mobil: 29618429
  Mail: dviftrup@health.sdu.dk

  Niels Christian Hvidt
  Mobil: 40717755
  Mail: nchvidt@health.sdu.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/stor-bevilling-til-sdu-projekt-pa-forskningsenheden-for-almen-praksis?releaseId=13626866

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **