PRM / Debatarrangement i Aarhus: Hvad skal EU gøre for at nå klimamålet om 55 procent mindre CO2 i 2030?

  Pressemeddelelse fra DEO

  EU's embedsmænd skal knokle det meste af sommeren for at blive færdig med forslaget til den store klimapakke, der ifølge Kommissionsformand Ursula von der Leyen skal sørge for, at EU når sit mål om at blive klimaneutral i 2050 - og inden da målet om at øge reduktionen af CO2-udledninger fra de nuværende 40 til 55 procent i 2030 (i forhold til 1990-niveau).

  Der er store penge bag initiativet - 37 procent af de 5.585 milliarder kroner i corona-genopretningsplanen er øremærket grønne initiativer under EU's grønne pagt, Green Deal. Så også derfor er der selvfølgelig mange interesser involveret i den endelige udformning af tiltaget.

  Kommissionen vil lancere de nærmere detaljer om lovpakken Fit for 55 midt i juli, men allerede nu har ngo'er og vedvarende energi-sektoren på baggrund af lækkede dokumenter kritiseret det, de ser som et manglende ambitionsniveau og blandt andet peget på det grundlæggende problem, at 55 procent ikke er nok, hvis målet om at temperaturstigningerne ikke må overstige 1,5 grader, skal holdes.

  Hvordan skal EU nå sit nye klimamål? Er du klar til, at det kommer til at betyde noget for din bolig, din bil og din bøf? Skal vi fokusere 100 procent på el - eller er vi nødt til at fortsætte med at bruge fx naturgas? Hvordan sikrer vi os, at alle lande rent faktisk gør noget for klimaet? Og skal der indregnes en pris på forurening i markedet?

  Kom og debatter EU's ambitioner på klima-området på denne borgerhøring om EU's fremtid med MEP Linea Søgaard-Lidell (V). Efter mødet lægger DEO borgernes forslag ind på EU's portal, så alle borgere kan se dem - også Kommissionsformand Ursula von der Leyen.

  Debatten er arrangeret af Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO). Den foregår på DOKK1 i Aarhus mandag den 9. august 2021, 17.00-18.30.

  Arrangementet er gratis, men det er nødvendigt at tilmelde sig. Det kan du gøre
  her.

  Debatten arrangeres i samarbejde med bibliotekerne i Aarhus og afvikles med støtte fra Europa-Nævnet.

  Kontakt:

  Seniorprojektleder og analytiker Vibe Termansen email: vibe@deo.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/debatarrangement-i-aarhus-hvad-skal-eu-gore-for-at-na-klimamalet-om-55-procent-mindre-co2-i-2030?releaseId=13625948

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **