PRM / Vigtige indrømmelser til Furesø i ny infrastrukturaftale

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  "Vi kan med tilfredshed konstatere, at byrådets store arbejde har båret frugt. Der er vigtige resultater for Furesø i den aftale, der nu er indgået af et bredt flertal i Folketinget," siger Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø Kommune.

  Han fortæller, at Furesø byråd i forhandlingsforløbet har arbejdet for at få en række afgørende prioriteter igennem.

 • Vi kan konstatere, at vores fælles anstrengelser i forhold til Fiskebækbroen har båret frugt. Projektet er som ét af meget få projekter nævnt i aftalen, hvilket dels skyldes, at vi tidligere på året formåede Vejdirektoratet at gå i gang med en forundersøgelse, dels at vi i fællesskab har rejst ønsket om støjdæmning ved broen for alle partier i Folketinget. Vejdirektoratet har anerkendt, at motorvejsbroen grundet sin opbygning larmer væsentlig mere end de officielle støjberegninger. Hvordan der konkret skal laves støjdæmning på broen og frem til Stavnsholtvej skal nu undersøges nærmere. Undersøgelserne afsluttes senest i 1. halvår 2022, og derefter er aftalepartierne forpligtet til at vurdere sagen igen. Her skal vi i Furesø naturligvis lægge pres på, at vi kommer hurtigt i gang projektet.

 • Det er meget eksplicit formuleret i aftalen, at der skal sikres støjbekæmpelse også på eksisterende vejstrækninger, og særligt når støjgener øges som følge af udvidelser/forlængelse af veje andre steder. Det giver os et godt afsæt for at sikre midler til støjbekæmpelse langs den resterende del af motorvejen gennem Furesø. Vi er i samarbejde med den nedsatte borgergruppe ved at udarbejde en sammenhængende plan for støjbekæmpelse langs motorvejen i både Farum og Værløse, og vi er i god dialog med Vejdirektoratet om dette.

 • Der er sat 1,1 mia. kr. af til en udvidelse af motorvejen til seks spor fra ring 4 til Farum. Vi har ministerens ord for, at der også som led i dette projekt vil blive prioriteret støjdæmpning langs motorvejen.

 • Det er lykkedes os at kæmpe for midler til en forundersøgelse af en forlængelse af Farum-S-banen til Hillrød. Derved får vi belyst potentialerne for at koble S-toget sammen med det nye supersygehus i Hillerød, sikre forbindelse til lokalbanerne i Nordsjælland, nedbringe transporttiderne markant og reducere CO2, trængsel og støj.

 • Der vil på ring 4 blive opsat støjskærme og indført en BRT-løsning - en højhastigheds busløsning i eget spor.

 • Endelig er der sat penge af til at øge regulariteten i det eksisterende S-togsnet, hvilket også vil komme S-togspendlere i Furesø til gavn.

 • "Der er ingen tvivl om, at vi i Furesø er blevet hørt. Man kan altid ønske sig mere, men på væsentlige områder har vi sikret et godt fingeraftryk og et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at reducere støj, trængsel og CO2-udledning. Vi har i byrådet været enige om prioriteterne og samarbejdet om at nå dem. Alle gruppeformænd har været i tæt og vedholdende dialog med deres ordførere og folketingsmedlemmer. Vi er ikke i mål, men det er vigtigt, at vi nu holder fast og sammen arbejder videre, så udmøntningen af aftalen også sker på en måde, som vi kan være tilfredse med," siger Ole Bondo Christensen på vegne af Furesø Byråd.

  Kontakt:

  Ole Bondo Christensen (A) email: borgmester@furesoe.dk

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Preben S. Pettersson (A) email: psp@furesoe.dk

  Tine Hessner (B) email: tih1@furesoe.dk

  Lars Carstensen (C) email: lnc1@furesoe.dk

  Søren Bronee Bronér (I) email: sbb1@furesoe.dk

  Carsten Svensson (O) email: csv1@furesoe.dk

  Gustav Juul (V) email: gju@furesoe.dk

  Øjvind Vilsholm (Ø) email: oev@furesoe.dk

  Kommunaldirektør Steen Vinderslev email: Steen.Vinderslev@furesoe.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/vigtige-indrommelser-til-fureso-i-ny-infrastrukturaftale?releaseId=13625292

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **