PRM / Så skal der gang i energirenovering og grøn omstilling af enfamiliehusene.

  Pressemeddelelse fra DI - Dansk Byggeri

  Kommunerne Skive, Middelfart og Helsingør går med støtte fra Energifonden ind i et tæt samarbejde med Videncentret Bolius i projektet grønbolig.nu for at få boligejerne i deres kommuner til at sætte gang i energieffektivisering af deres boliger. I samarbejdet vil der også være fokus på varmekonvertering de steder, hvor der i dag er varmeforsyning med olie eller naturgas. Projektet har dermed fokus på grøn omstilling ved at aktivere boligejerne.

  Det unikke ved indsatsen er, at projektet inddrager de relevante, lokale parter som bygger på uvildige råd, dvs. at lokale forhold inddrages igennem samarbejdet med DK2020-kommunerne Middelfart, Skive og Helsingør, og aktiviteter og kommunikation koordineres lokalt og bredt med Videncentret Bolius. Og der er bestemt noget at komme efter, viser analyser, både når det gælder om at nedsætte energiforbruget til opvarmning af boliger, og når det gælder omstilling til CO2-venlige opvarmningsformer som varmepumper og fjernvarme.

  Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen udtaler i forbindelse med projektet:

  - Når de gamle vinduer bliver skiftet ud, taget isoleret eller det sorte fyr bliver erstattet med en grøn varmepumpe, bliver der sparet på både energiregningen og CO2-udledningen. Derfor er jeg rigtig glad for at se, hvordan Skive, Middelfart og Helsingør går foran og er med til at skubbe på den grønne omstilling. Den grønne omstilling handler om samarbejde - også på tværs af det kommunale og private. Det er samarbejdet her, som kommer både klimaet og lokalsamfundet til gode, et rigtig godt eksempel på.

  Fokus i grønbolig.nu er med afsæt i den enkelte boligejer at kunne tilbyde målrettede løsninger med deltagelse af lokale aktører som finansieringsrådgivere samt arkitekter, bygge- og installationsvirksomheder. I projektet vil også tilskudspuljer som bygningspuljen og håndværkerfradraget indgå i vejledningen til boligejerne.

  Projektet bygger videre på de positive erfaringer, der er opnået i ProjektZero, Sønderborg, hvor kommunens engagement i forhold til at aktivere boligejer til at gennemføre energibesparelser har været en succes set i forhold til andre kommuner i Danmark.

  Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad uddyber i forbindelse med lanceringen af projektet:

  - Det er rigtigt godt, at projektet har fokus på at give boligejerne et bedre indeklima og sundere boliger samtidig med, at der gives et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. Det er godt set at lade kommunerne sammen med Videncentret Bolius sikre en tæt dialog med boligejerne hele vejen igennem processen. Jeg håber, at de positive erfaringer, der høstes i projekt grønbolig.nu, kan inspirere andre kommuner til at gå i gang med lignende borgernære grønne omstillingsprojekter.

  Projektet er netop blevet skudt i gang og vil løbe til udgangen af 2022. Målet er, at der opsamles konkrete erfaringer og anbefalinger, som kan inspirere andre kommuner og lokale aktører til at igangsætte aktiviteter, hvor boligejere energieffektiviserer deres bolig og udskifter olie- og naturgasfyr med fjernvarme eller varmepumper.

  Baggrundsoplysninger

  Kerneparterne i projektet er:

  • Kommunerne Skive, Middelfart og Helsingør
  • Videncentret Bolius
  • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB)
  • ProjektZero, Sønderborg
  • Danske Arkitektvirksomheder
  • BAT kartellet
  • TEKNIQ-Arbejdsgiverne
  • DI Dansk Byggeri

  - 40 procent af Danmarks energiforbrug sker i bygninger.

  - 20 procent af Danmarks CO2-udledning kommer fra energiforbruget i vores bygninger.

  - Udskiftes alle naturgas- og oliefyr til grøn energi som fjernvarme eller varmepumper, kan der opnås en reduktion på 1.700.000 ton CO2.

  - 60 procent af de danske enfamilieboliger har energimærke D eller dårligere. Hvis alle enfamilieboliger blev energiforbedret, så de fik et energimærke der er én klasse bedre f.eks. fra energimærke D til C, vil der opnås en reduktion på 940.000 ton CO2.

  Kilde: DI Dansk Byggeri og Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren

  Kontakt:

  Yderligere oplysninger:
  Adm. direktør Ulrik Heilmann, Videncentret Bolius, mobil 2488 3150
  Underdirektør Michael H. Nielsen, DI Dansk Byggeri, mobil 2028 5264

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/sa-skal-der-gang-i-energirenovering-og-gron-omstilling-af-enfamiliehusene?releaseId=13625030

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **