PRM / Ny bebyggelse med plads til fællesskab for alle aldre

  Pressemeddelelse fra Egedal Kommune

  Vinderforslaget udmærker sig ved en boligsammensætning, der har plads til beboere af forskellig alder. Seniorer, studerende, familier såvel som singler og fraskilte med og uden børn, hvor flere generationer og livsforløb kan blandes og opnå tværgående fællesskaber. Forslaget byder på gode dagslysforhold, gode lejlighedstyper, interessante gårdrum med varieret mulighed for aktiviteter, og praktiske, elegant integrerede cykelparkeringsløsninger.

  Bebyggelsen "Egedal Living" består af fire åbne karréer, der grupperes omkring fire sivegader. Bebyggelsen er højest mod nord og øst med op til 6 etager, og lavest mod syd og vest med sine 2-3 etager, hvilket giver bedst mulig daglysindfald i boliger og gårdrum.Bebyggelsen indpasser sig fint til de øvrige bebyggelser i Egedal By og bidrager til et levende og varieret bybillede med varierende funktioner.

  Boligtyper og fællesrum

  - Bebyggelsens rige variation af boligtyper og størrelser, med muligheder for både privathed og fælles aktiviteter, giver rigtig gode muligheder for det gode hverdagsliv og for skabelsen af et livligt kvarter i byen, som naturligt inviterer byens andre borgere til at tage del i fællesskabet. De blandede boligformer afspejler kommunens målsætning om en differentieret boligsammensætning. Jeg glæder mig meget til at se, hvordan bykarreerne kommer til at summe af liv, på tagterrasser, i velværehuset og i de grønne fællesrum, siger Ib Sørensen, formand for Planudvalget.

  - Vinderforslagets forskellige boligtyper henvender sig til de af vores borgere, der enten skal finde bolig som ung i kommunen, eller søger ny bolig i kommunen. Her er mulighed for fx at flytte til en lejlighed, seniorbolig, eller få sin første bolig som ung, og der bliver rigtig gode rammer for fællesskaber, uanset alder eller familiesammensætning. Flere generationer fra samme familie kan også vælge at bosætte sig her i hver deres bolig. Det er rigtig spændende muligheder, og vi håber også, at nye borgere vil finde boligerne attraktive og flytte til kommunen, siger Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune.

  Boligerne bliver på 1-4 værelser, fordelt på 45 - 91 m2, og beboerne får adgang til et 268 m2 stort fælleshus, et 673 m2 stort velværehus, et reparationsværksted og et cykelskur samt grønt gårdmiljø, hvor der er tænkt på skaterpark mod nord, og mere roligt orangeri mod syd.

  God kombination af materialevalg
  Facaderne kombinerer klassiske og genanvendelige byggematerialer som tegl, træ, beton og metal holdt i afdæmpede jordfarver, som tilsammen med den varierede bebyggelsestype og etagehøjder giver et varieret arkitektonisk helhedsindtryk af bebyggelsen.

  Alle tage er udført som flade tage med sedumbeplantning eller indrettet med tagterrasser. Lavninger og regnvandsbede, trappe-, terrasse- og rampeanlæg indgår i den landskabelige bearbejdning af de individuelle gårdhavers niveauforskelle og skaber en dynamisk og spændende indretning af gårdhaverne, der giver rig mulighed for oplevelser for alle sanser.

  Kontakt:

  Presseansvarlig Rasmus Øhlenschlæger tlf.: 72596203 email: raoh@egekom.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-bebyggelse-med-plads-til-faellesskab-for-alle-aldre?releaseId=13625047

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **