PRM / Ny temperaturmåling af den lokale erhvervsudvikling i de 19 midtjyske kommuner

  Pressemeddelelse fra Erhvervshus Midtjylland

  Rapporterne 'Erhvervsudvikling - Strategi, styrker og statistik' er et vigtigt instrument for Erhvervshus Midtjylland i forhold til at kunne målrette Erhvervshusets indsats i de 19 midtjyske kommuner. Rapporterne fremlægger bl.a. de enkelte kommuners erhvervsudvikling, beskæftigelse og uddannelsesniveau:

  "Vi bruger rapporterne som en solid baggrund for vores dialog med de midtjyske kommuner, og vi hører også, at kommunerne finder rapporterne brugbare i forhold til planlægningen af deres indsatser på erhvervsområdet - både på den korte bane og i det længere tidsperspektiv, og det er vi naturligvis glade for," siger formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse Søren Olesen.

  Afsnit særlig dedikeret til COVID-19
  2. udgave af de 19 individuelle kommunerapporter indeholder meget aktuelt et afsnit, som er særlig dedikeret til COVID-19 og synliggør kommunernes indsatser og initiativer under og i kølvandet på COVID-19, ligesom det sætter fokus på COVID-19's indvirkning på detail- og oplevelseserhvervene:

  "Siden forrige udgivelse har COVID-19 fyldt meget, og vi har været gennem endnu en nedlukning, der har påvirket store dele af erhvervslivet herunder særligt detail- og oplevelseserhverv.Derfor har det også været ganske naturligt at inkludere et afsnit herom i 2. udgave af rapporterne, da COVID-19 både nu og i de kommende år har stor indflydelse erhvervspolitisk", siger Søren Olesen.

  Afsnittet giver indblik i de erfarede udfordringer og muligheder forbundet med COVID-19 samt de initiativer, der lokalt er igangsat i de enkelte kommuner med henblik på at understøtte erhvervslivet under Coronapandemien:

  "Jeg er taknemmelige for, at kommunerne har bidraget til dette afsnit og på den måde været med til at skabe et grundlag for inspiration og videndeling på tværs af kommunerne, og potentielt også udvikling af nye erhvervsstrategier, initiativer og partnerskaber til gavn for det lokale erhvervsliv", understreger Søren Olesen.

  Formålet med afsnittet er altså ikke alene at skabe et historisk indblik i, hvordan COVID-19 påvirkede erhvervslivet - det er i lige så høj grad at opnå indsigt i, hvilken udvikling erhvervslivet ventes at gennemgå på den anden side af COVID-19.

  Fokus på den grønnes dagsorden
  2. udgivelse sætter ligeledes fokus på den grønnes dagsorden med et nyt afsnit. Afsnittet indeholder erhvervsstatistikker, der kan relateres til klima-, miljø- og cirkulærøkonomi og ser i første omgang nærmere på udviklingen i industriens energiforbrug. For ligesom industrien er en væsentlig bidragsyder til beskæftigelse og eksport, er den også en af de største energiforbrugere. Og der er store regionale og kommunale forskelle i industrivirksomhedernes forbrug:

  "Belært af erfaring fra sidste års bidrag fra kommunerne, arbejdes der lokalt meget aktivt med indsatser og initiativer, der fremmer grøn omstilling og cirkulær økonomi. Kommunerapporterne skriver sig nu ind i den dagsorden, og understøtter det videre arbejde baseret på et datagrundlag, som tegner billedet af den positive midtjyske udvikling i arbejdet med den grønne omstilling, samt de udfordringer regionen står over for", påpeger Søren Olesen.

  Erhvervshus Midtjylland har, som et af flere fokuspunkter, til formål at fremme og påpege midtjyske vækstdrivere og styrkepositioner, samt modvirke udviklingsbarrierer. Kommunerapporterne er et vigtigt led i dette arbejde, da rapporterne skal danne grundlag for en stærk, aktiv og faktabaseret erhvervsfremmeindsats lokalt og regionalt, der understøtter de mange forskellige potentialer og styrker, som Midtjylland besidder.

  Læs de 19 individuelle kommunerapporter her

  Kontakt:

  Udviklingschef Anna Maria Sønderholm tlf.: 70220076 email: ams@erhvervshusmidtjylland.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-temperaturmaling-af-den-lokale-erhvervsudvikling-i-de-19-midtjyske-kommuner?releaseId=13624912

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **