PRM / Filmstationen og Furesø Kommune vil skabe uddannelser på Flyvestationen

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  Dansk film er inde i en rivende udvikling. Furesø Kommune og Filmstationen har i fællesskab stået for en konference, hvor temaet var, hvordan der kan skabes endnu flere arbejdspladser samt vækst og udvikling i filmbranchen. Filmstationen står som en del af Flyvestationen stærkt som ramme for de næste skridt.

  Filmstationen og Furesø Kommune inviterede den 2. juni i samarbejde med Dansk Erhverv og Danske Visioner til konference om rammerne for udvikling af filmbranchen og udnyttelse af den stærke internationale position til af løfte branchen yderligere.

  Deltagerne var centrale aktører fra filmproduktionsmiljøerne, filminstitut, erhvervsliv og politikere. På bagtæppet af årets Oscar-triumfer blev det slået fast, at der er store potentialer i den danske filmbranche. Der blev på konferencen givet bred opbakning til og mange gode bud på at sikre vækst i den danske audiovisuelle industri. Og ikke mindst, løse den helt akutte mangel på kvalificerede filmhåndværkere i det danske produktionsmiljø.

  Partnerne bag Filmstationen, Thomas Kristensen og Anders Engelbrecht slog pointen fast med et konkret initiativ.

  "Vi skal kvalificere hele produktionsmiljøet og uddanne alle led i fødekæden - også de kreative filmhåndværkere, som tæller en bred vifte af fagligheder, der er særligt specialiserede i arbejdet med film og tv-produktioner. Filmstationen her i Furesø har de fysiske rammer og vil både i forhold til uddannelse og samlingen af branchen på tværs af det kreative produktionsmiljø kunne indgå som partner og understøtte visionerne. Som startskud til den videre afklaring af rammer og indhold for filmhåndværkeruddannelsen, vil Filmstationen investere op til 500.000 kr. i afdækningen og udarbejdelsen af et projektforslag," lød deres melding på konferencen.

  Det kan kun gå for langsomt

  Borgmester, Ole Bondo Christensen (A), der også talte på konferencen, bekræfter Furesøs stærke engagement i sagen. Han ser med stor forventning frem til, at branchen kan få et yderligere løft i Danmark til glæde også for Furesø Kommune. På Filmstationen i Værløse produceres mange spillefilm, tv-serier og reklamer. Det Kongelige Teaters kulisser bliver bygget på blandt andet Filmstationen, ligesom der produceres udstillinger og AV-materiale til udstillingssteder og museer i ind- og udland.

  "Vi har de seneste mange år brugt mange kræfter sammen med Thomas Kristensen og Anders Engelbrecht fra Filmstationen og det statslige udviklingsselskab Freja på at omdanne den tidligere Flyvestation til et rekreativt område, spændende boligområder og et kreativt erhvervsområde. Filmstationen rummer en række super spændende virksomheder inden for film, TV, lys, lyd og design. Der er er et meget stort potentiale i at knytte uddannelser til det aktive produktionsmiljø, der findes på Filmstationen", siger Ole Bondo Christensen.

  "En del af vores 2030-strategi er netop at etablere forskellige uddannelsesmuligheder i samarbejde med det lokale erhvervsliv, så fra Furesø Byråd bakker vi op om den fortsatte erhvervsudvikling på Filmstationen og gerne også placering af uddannelsestilbud i miljøet. Vi er i dialog med blandt andet Viborg Kommune, som har satset på et uddannelsesmiljø inden for animation og visuelle brancher".

  Masterplan for videreudvikling af Filmstationen

  Som afslutning på konferencen præsenterede Filmstationen for første gang den masterplan for den fysiske transformation af området, som Filmstationen har udarbejdet i samarbejde med Dorte Mandrup Tegnestue. Filmstationens nye direktør Rikke Faaborg Jarmer fortæller:

  "Filmstationen har energi og sjæl, det er et fantastisk og fascinerende område i al sin råhed, og de fysiske rammer er virkelig som skabt til at være et samlingssted for kreative kræfter."

  "Dorte Mandrups masterplan giver et visionært og solidt grundlag for det arbejde, som nu skal løfte Filmstationen ind i en ny fase. Den sætter retning og giver konkrete bud på transformationen, der tager afsæt i den historik og identitet, der præger stedet. Bygningerne og arealerne realiserer naturligvis ikke visionen i sig selv. Det er afgørende, at vi fra starten også arbejder med de værdier, fællesskaber og aktiviteter, som skal være med til at binde det hele sammen. Uddannelse er et godt bud på et sådan projekt, og vi glæder os til at samarbejde med Furesø Kommune om den videre proces, der skal afdække potentialer og muligheder."

  Kontakt:

  adm. direktør Rikke Faaborg Jarmer email: rfj@filmstationen.dk

  Ole Bondo Christensen (A) email: borgmester@furesoe.dk

  Kommunaldirektør Steen Vinderslev email: Steen.Vinderslev@furesoe.dk

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/filmstationen-og-fureso-kommune-vil-skabe-uddannelser-pa-flyvestationen?releaseId=13624364

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **