PRM / TEKNIQ Arbejdsgiverne præsenterer ambitiøst vækstudspil – vil skabe milliardvækst og arbejdspladser

  Pressemeddelelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne

  Det vil kræve betydeligt større politisk vilje end hidtil og måske lidt ny inspiration, hvis det skal lykkes at bringe Danmark tilbage på vækstsporet i kølvandet på coronakrisen. Derfor har landets tredjestørste arbejdsgiverorganisation, TEKNIQ Arbejdsgiverne, i dag præsenteret vækstudspillet, "Vejen til fremtiden er grøn og digital", der indeholder 10 konkrete forslag til, hvordan vi både skaber vækst, velfærd og fortsat grøn omstilling.

  "Corona-krisen har kostet os alle sammen dyrt. Unge har været afskåret fra skole, venner og idræt. Mange familier er blevet ramt af sygdommen eller har mærket de arbejdsmæssige, psykiske og økonomiske konsekvenser af nedlukninger. Men krisen har også kostet, fordi Danmark helt generelt er blevet fattigere," siger Henrik Fugmann, formand for TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

  Han understreger, at det er helt naturligt, at regeringens strategi det seneste år har været en kombination af skadesforebyggelse og overlevelseskamp - ikke mindst når det gælder erhvervslivet.

  "Men i takt med, at vi gradvist bevæger os ud af coronakrisens skygge, er der brug for atter at tænde det lange vækstlys. Som statsministeren sagde under sin tale til afslutningsdebatten: "Vi skal være klar til at gribe fremtiden og give vores virksomheder muligheder for at finde nye forretningsmodeller". Vi er helt enige," understreger Henrik Fugmann.

  Kræver politisk mod

  De 10 initiativer i TEKNIQ Arbejdsgivernes vækstudspil spænder lige fra at gøre den danske arbejdsstyrke bedre forberedt til den grønne omstilling og mere mobil til en sænkelse af selskabsskatten og hævelse af topskattegrænsen. Og der er store gevinster at hente. Samlet set vil disse bud på nye vækstinitiativer således øge arbejdsudbuddet med godt 5.000 personer og Danmarks BNP med 7,25 mia. kroner frem mod 2030.

  "Det kan lade sig gøre at genstarte den positive udvikling i coronaens kølvand. Det kræver bare, at man fra politisk side er klar til at tænke både bredt og langsigtet, hvis vi skal sikre Danmarks økonomi, give erhvervslivet bedre generelle rammebetingelser for fremgang og skabe forudsætningerne for den grønne omstilling med flere danske arbejdspladser og bedre velfærd," siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

  Og der er brug for en proaktiv indsats. For nylig viste regeringens egne tal således, at det er blevet både dyrere og mere administrativt tungt at drive virksomhed i Danmark - stik mod de politiske ambitioner.

  "Skal vi have det optimale udbytte af det initiativ, de mange erhvervsdrivende lægger hver eneste dag, så kræver det da også, at virksomhederne kan få "fred" til den daglige drift, uden at man skal bruge unødvendigt megen tid og ressourcer på administrative byrder. Der skal være tid til at fokusere på det, man er sat i verden for," siger Troels Blicher Danielsen.

  Derfor er opfordringen til politikerne da også klar:

  "Tænk ud af boksen, når vi skal genstarte væksten med erhvervslivet som drivkraft og skabe et både grønnere og rigere samfund - vi er i hvert fald klar med idéerne og vækstpotentialet, hvis politikerne er klar til at sikre rammerne, der kan forløse det," siger Troels Blicher Danielsen.

  De 10 initiativer i TEKNIQ Arbejdsgivernes vækstudspil er:

  • Uddan grønt og digitalt
  • Øg bevægeligheden for kvalificeret arbejdskraft
  • Hæv topskattegrænsen
  • Invester i den grønne fremtid
  • Skab vækst via grøn infrastruktur
  • Slip data fri
  • Gør erhvervslivets hverdag lettere
  • Sænk selskabsskatten
  • Bliv en del af den fælles klimakamp
  • Sæt turbo på den grønne varme

  Læs hele vækstudspillet på: www.tekniq.dk/vaekstudspil

  Kontakt:

  Yderligere oplysninger:
  * Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne - mobil: 72 14 20 17
  * Henrik Fugmann, formand for TEKNIQ Arbejdsgiverne - mobil: 60 40 05 00

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/tekniq-arbejdsgiverne-praesenterer-ambitiost-vaekstudspil-vil-skabe-milliardvaekst-og-arbejdspladser?releaseId=13624110

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **