PRM / Kravet om minimumslasteevne ændres efter ITD-pres

  Pressemeddelelse fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

  Indtil nu har det været et krav, at lastbiler som minimum skal have en lasteevne, som udgør minimum 20 procent af lastbilens tilladte totalvægt, hvis den ønskes anvendt til godskørsel. Det har blandt andet ramt lastbiler med tunge kranopbygninger, som har haft vanskeligt ved at leve op til kravet, og disse lastbiler har derfor alene kunnet anvendes som et arbejdsredskab. I praksis har det betydet, at sådanne lastbiler ikke har kunnet medbringe det gods, der skal håndteres af lastbilens kran, hvilket har medført, at der skulle benyttes et ekstra køretøj til at transportere godset. Det er selvsagt uhensigtsmæssigt både af hensyn til klima og miljø, trængsel og en fordyrelse af opgaven. Men nu bliver reglen ændret, da Færdselsstyrelsen i samarbejde med Motorstyrelsen nu fjerner en unødvendig hindring for branchen.

  - Vi har igennem hele forløbet haft en god og konstruktiv dialog med myndighederne, som heldigvis har lyttet til vores ønske at fjerne en rigid regel, der alene er indført af registrerings- og afgiftstekniske årsager. Det er især positivt, at vognmændene efter vores anbefaling nu selv får mulighed for at vælge, hvorvidt det enkelte køretøj skal registreres til "særlig anvendelse" eller til "godstransport" med de fordele og ulemper der nu engang følger med, siger Lasse Kristoffersen, politisk chefkonsulent i ITD.

  ITD har længe ønsket at fjerne kravet om minimumslasteevne på lastbilerne, og forslaget indgår også i ITD's vægt- og dimensionskatalog, der indeholder anbefalinger til, hvordan branchen kan støttes til at blive endnu mere effektiv.

  - Vi har haft meget positiv respons fra myndighederne og politikerne på vores katalog, og jeg synes, at den seneste regelændring vidner om, at vi er på rette vej. Vi er i hvert fald kommet et vigtigt skridt videre i kampen for mere fleksibilitet og en endnu mere effektiv branche, men det er klart, at der stadigvæk er et stykke endnu med vores andre forslag. Vi er dog fortrøstningsfulde i forhold til det videre arbejde og mulighedernes indsats for at optimere lovgivningen yderligere, siger Lasse Kristoffersen.

  Læs mere om de konkrete regelændringer her og ITD's vægt- og dimensionskatalog her.

  Kontakt:

  Pressechef Nicolai Bro Jöhncke tlf.: +45 3069 9430 email: nbj@itd.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kravet-om-minimumslasteevne-aendres-efter-itd-pres?releaseId=13624042

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **