PRM / Mere biodiversitet på vej i danske skove

  Pressemeddelelse fra Landbrugsstyrelsen

  Der er blevet travlt på de danske skovstier det seneste år, hvor naturen er blevet en mere fast del af danskernes hverdag. Og nu kan de mange skovgæster måske se frem til flere fugle og flere insekter i deres lokale skov. Netop nu kan kommuner og private skovejere nemlig søge om tilskud til mere mangfoldighed i naturen. Her giver Landbrugsstyrelsen blandt andet tilskud til bevaring af gamle træer, opsætning af redekasser og rydning af invasive arter. Et af de steder, man har haft glæde af ordningen, er i Egtved ved Kolding, hvor den familiedrevne frugtplantage Elkærholm tidligere har fået støtte til deres skov. Og det har givet gode resultater.

  - Vi er rigtigt glade for den støtte, vi har fået til at bevare store træer og skovgræsning. Vi går meget op i biodiversitet, og det har vi virkelig fået mere af. Vi kan også se, at vi har fået flere fugle og flagermus. I år har vi for eksempel set mange flere stære og spætter. Og som noget ret sjældent i Danmark har vi endda også ynglende glenter, siger indehaver af Elkærholm Dorthe Søeberg.

  Skovejere og kommuner kan få støtte til at sætte ild til træer

  Ordningen for private skovejere og kommuner har til formål at fremme biodiversiteten i de danske skove. Man kan blandt andet få støtte til bevaring af træer til naturlig forfald. Her har man mulighed for at veteranisere en stor del af træerne. Det betyder, at man efterligner de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv. Det kan ske ved, at man skader træet ved f.eks. at sætter ild til det for at efterligne et lynnedslag. Det kan virke som hærværk, men et skadet træ kan fungere som levested for en lang række biller, svampe og fugle.

  - Med ordningen giver vi skovejere og kommuner mulighed for at fremme den lokale biodiversitet. Det kommer både naturen, dyr og insekter til gode, fordi vi med de her tiltag skaber mange flere levesteder. Sidste år gav vi for eksempel tilskud til bevaringen af over 4.400 ældre træer. Så jeg kan kun opfodre skovejere og kommuner til at komme i gang med ansøgningerne, siger enhedschef Mette Hyldebrandt-Larsen.

  Fakta

  Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU. Den har til formål at sikre og forbedre biodiversiteten i eksisterende skove, specielt rettet mod Natura 2000-arealer og andre skovarealer med stort potentiale for biodiversitet. Ordningen kan søges frem til 31 august 2021.

  Yderligere oplysninger:

  Er du journalist, er du velkommen til at kontakte vores pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/mere-biodiversitet-pa-vej-i-danske-skove?releaseId=13623691

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **