PRM / Få indflydelse på effektiv drift af kritisk infrastruktur

  Pressemeddelelse fra Assens Forsyning

  Forbrugervalg 2021
  Interesserer du dig for effektiv drift af kritisk infrastruktur, høj forsyningssikkerhed samt miljø- og klimavenlige løsninger, kan du få indflydelse og være med til at præge udviklingen i en af branchens mest innovative og højteknologiske virksomheder. Det kan du ved at stille op til valget som forbrugervalgt repræsentant i bestyrelsen for Assens Forsyning A/S.

  Ved valget, som afvikles elektronisk fra 30. august til 12. september 2021, skal der vælges to repræsentanter samt to suppleanter for en 4-årig periode. Interesserede kandidater kan i perioden fra 14. juni til 1. august, melde sig via en funktion på Assens Forsynings hjemmeside, www.assensforsyning.dk.

  Medbestemmelse og medansvar
  "For Assens Forsyning A/S er det naturligt og meget givtigt med forbrugervalgte repræsentanter i bestyrelsen. Det er det blandt andet, fordi det fremmer borgerinddragelse og lokale forankring samt fordi, det skaber medbestemmelse og medansvar for virksomhedens drift og udvikling," siger administrerende direktør Birger Strandby Ernst, som tilføjer...

  "De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i vandselskaberne præcis samme rettigheder og pligter, og er på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, med til at træffe beslutninger - blandt andet om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau, takster og udviklingsprojekter. Dermed får forbrugerne indflydelse og medansvar, og er med til at lægge planerne for den fremtidige udvikling."

  Hvem kan stille op?
  Det kræver ingen særlige forudsætninger, at stille op til valget og kandidere til at blive forbrugervalgt bestyrelsesmedlem. Som aktieselskab, der drives i henhold til selskabslovgivningen, er det dog en fordel, hvis kandidaterne enten har relevant faglig, teknisk eller erhvervsmæssig erfaring, som kan være med til at styrke selskabernes drift og udvikling. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at man som bestyrelsesmedlem har pligt til at varetage selskabernes interesser.

  Enhver myndig person kan stille op til valget. En kandidat skal, for at blive opstillingsberettiget, kunne fremvise minimum 10 og maksimum 20 underskrevne erklæringer fra stillere blandt forbrugerne hos Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S. Der kan angives én stiller pr. husstand eller virksomhed.

  FAKTA

  • Assens Forsyning A/S holder forbrugervalg, hvor der skal vælges to repræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen. Valget finder sted elektronisk fra 30. august til 12. september 2021
  • Kandidater, der ønsker at stille op, skal melde sig og fremvise en stillerliste i perioden fra 14. juni til 1. august. Det skal de via en funktion på www.assensforsyning.dk, hvor det også er muligt at læse valgregulativ, vedtægter m.v.
  • Af valgregulativet fremgår det, hvem, der kan stille op, hvad kandidaterne skal gøre samt hvem, der kan stemme m.v.
  • Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S tæller 10 medlemmer, som er valgt på flg. måde:
   - 5 medlemmer valgt af byrådet i Assens Kommune
   - 3 medlemmer valgt af medarbejderne hos Assens Forsyning A/S
   - 2 medlemmer valgt af forbrugerne
  • Forbrugervalget finder sted iht. bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber - jf. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/772

  Kontakt:

  Strategisk kommunikationsmedarbejder Gerdt Hylbæk Nielsen tlf.: +45 2189 3621 email: ghn@assensforsyning.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/fa-indflydelse-pa-effektiv-drift-af-kritisk-infrastruktur?releaseId=13623246

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **