PRM / Flere C25-selskaber øger transparens om skat

  Pressemeddelelse fra PwC

  Den nye undersøgelse fra PwC viser, at flere selskaber frivilligt offentliggør informationer om deres skatteforhold, såsom information om skattemæssig risikostyring (tax risk management), der er steget med 11 fra 6 selskaber i 2019 til 17 i 2020. Et andet område, der ligeledes er steget markant, er bestyrelsens godkendelse af selskabets skattepolitik. I 2020 har 10 flere selskaber en skattepolitik, der er godkendt af bestyrelsen (en stigning fra 9 i 2019 til 19 i 2020). Der er også sket en fremgang i oplysninger, der forklarer selskabernes tilgang til skat.

  "Fremgangen skyldes særligt, at det bliver anbefalet i corporate governance-anbefalingerne, som disse virksomheder skal være compliant med, ligesom institutionelle investorer anbefaler, at virksomhederne har en skattepolitik og stiller forslag om øget skattemæssig transparens. Dertil kommer, at enkelte lande, fx England, stiller krav om, at virksomhederne offentliggør deres skattepolitik," forklarer Charlotte Dohm, partner og skatteekspert i PwC.

  Bæredygtig skat vinder frem
  Analysen viser desuden, at flere selskaber dedikerer en eller flere sektioner i deres års- eller ESG-/bæredygtighedsrapporter til at forklare deres skatteposition, herunder hvordan selskabets operationelle modeller påvirker deres skattebetalinger i lande, hvori de opererer. Flere selskaber oplyser også, hvordan den kommercielle udvikling påvirker selskabernes skatteposition.

  "I takt med at bæredygtighed er blevet en integreret del af virksomheders strategi, er skatter i højere grad blevet en del af virksomhedernes strategiske grundlag. Vi ser udviklingen i den skattemæssige transparens som selskabernes svar på interessenters øgede interesse i skatteforhold og sammenhængen mellem selskabernes skattebetalinger og deres sociale ansvar," forklarer Susanna Bjerrum Poulsen, director i PwC med fokus på skattemæssig transparens. Hun uddyber:

  "Selskaberne ser i denne kontekst ikke længere på skat som en ren finansiel omkostning, men et samfundsbidrag, der skal medvirke til at sikre den langsigtede bæredygtighed, ikke blot for selskabet selv, men også for det omkringliggende samfund."

  Flere skal i gang med land-for-land-rapportering
  Når det gælder selskabernes land-for-land-rapportering (CbCr), er der dog blot ét selskab, der i dag følger et framework, der ligger tæt op af OECD's framework, nemlig GRI: 207. Analysen viser, at 5 yderligere selskaber i C25 oplyser om dele af de datapunkter, som OECD-modellen indeholder, og at disse angiver data fordelt på væsentligste markeder eller på regionalt niveau.

  "Et nyt EU-direktiv om offentliggørelse af CbCr-data forventes vedtaget i løbet af 2021, hvorfor selskaberne allerede nu med fordel kan forberede sig på denne rapportering, hvis de skal kunne opfylde de kommende lovkrav på området," anbefaler Charlotte Dohm.

  Det kommende direktiv om CbCr-data er blot ét initiativ blandt en række initiativer, som flere internationale organisationer såsom OECD, FN og EU har taget for at øge virksomheders skattemæssige transparens.

  "Øget transparens anses for at modvirke uhensigtsmæssig skatteadfærd, og for at bidrage til øget indsigt, som kan være relevant for virksomhedernes interessegrupper, såsom investorer, medarbejdere m.fl.," slutter Susanna Bjerrum Poulsen.

  Om undersøgelsen
  PwC har gennemgået C25-selskabernes årsrapporter for regnskabsår, der slutter mellem januar 2020 og december 2020. Tallene for 2019 er for de selskaber, der var noteret på C25 ultimo 2019. Undersøgelsen bygger herudover på data såsom ESG-/bærdedygtighedsrapporter samt skattestrategier og -politikker, der er offentligt tilgængelige pr. 8. april 2021.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/flere-c25-selskaber-oger-transparens-om-skat?releaseId=13623184

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **