PRM / Fire grønne organisationer overrækker i dag 1,2 millioner underskrifter til Rasmus Prehn på Christiansborg

  Pressemeddelelse fra WWF Verdensnaturfonden

  Sidste år annoncerede Kommissionen handling og skærpelser i lovgivningen for at adressere EU's samlede afskovningsaftryk. Og emnet er vigtigt for mange danskere og europæere. Det viser den rekordhøje deltagelse i Europa-Kommissionens høring, hvor flere end 18.000 danskere og i alt 1.193.652 EU-borgere deltog. Det er den største deltagelse i en EU-høring på miljøområdet nogensinde.

  Centralt for den høje deltagelse var oplysningskampagnen #Together4Forests, som de fire grønne organisationer WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, Nyt Europa og Dansk Ornitologisk Forening har stået bag i Danmark.

  Underskrifterne overrækkes til fødevareministeren

  Onsdag d. 2. juni kl. 14 - 14.30 overrækker de fire organisationer underskrifterne til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn. Og den direkte overrækkelse til Rasmus Prehn skaber håb blandt organisationerne om, at ministeren og hans danske og europæiske kolleger tager emnet alvorligt.

  "Det har været helt fantastisk at opleve den store deltagelse i Danmark. Vi oplever, at mange er utroligt bekymrede for konsekvenserne af den voldsomme skovrydning, der sker særligt i Brasilien og desværre også mange andre steder. Folk ønsker ikke at få brændt regnskov med hjem i indkøbskurven. De vil ikke være en del af problemet. Ved at deltage i høringen har befolkningen sendt et meget tydeligt signal til politikerne om, at de ønsker ambitiøs handling og håndfast lovgivning for verdens skove," siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov i Greenpeace.

  Danmark er blandt de store syndere

  I en ny rapport fra WWF med titlen ‘Stepping up - The Continuing Impact of EU Consumption on nature worldwide' fremgår det, at Danmark - sammen med Holland og Belgien - er EU's værste syndere. Danmark ligger nemlig i top-10 over lande i EU med størst afskovningsaftryk (gennemsnitligt 5.900 hektar per år) og top-3, hvis man ser på afskovningsaftryk per indbygger (11m2 per dansker per år). Nogle af de produkter, vi i særlig grad importerer til Danmark, og som bidrager til den globale skovrydning, er soja, der findes i foder til svin, kvæg og høns, palmeolie, der findes i bl.a. shampoo, rengøringsmidler og chokolade, samt oksekød, træprodukter, kakao og kaffe.

  "Vores forbrug i Danmark medfører, at vi er direkte skyld i ødelæggelse af tropisk skov og natur svarende til et område større end Gribskov hvert eneste år. Det betyder, at vi i Danmark siden årtusindskiftet har ryddet tropisk skov og natur på et område, der er på størrelse med 20 procent af Danmarks samlede skovareal. Det er vi som land nødt til at gøre noget ved, men det kræver fundamentale ændringer," siger Sofie Tind Nielsen, seniorrådgiver for skov i WWF Verdensnaturfonden.

  "Mange er ikke klar over, at en del af de dagligvarer, de lægger i indkøbskurven, er plettet med skovrydning. Oprindelige befolkninger lider under de store skovrydninger. Deres rettigheder krænkes, de drives på flugt, og i værste fald bliver de dræbt. Derudover truer det flere dyre- og plantearters eksistensgrundlag, for slet ikke at tale om, at skovene er verdens lunger med en afgørende betydning for klima og biodiversitet. Mange er altså uvidende om, at der lander skovrydning på vores tallerken hver eneste dag uden mulighed for at vide, om vores indkøb er med til at ødelægge naturen," siger Lone Loklindt, formand for Nyt Europa.

  Danmark bør være foregangsland

  WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, Nyt Europa og Dansk Ornitologisk Forening mener, at disse underskrifter fra bl.a. 18.000 danskere også stiller krav til, at Danmark følger trop. Som proklameret grønt foregangsland har Danmark en forpligtelse til at stoppe al ulovlig afskovning, så vi kan gribe muligheden for at tage et stort skridt i kampen mod klimaforandring og beskyttelse af den globale biodiversitet. Og det kræver blandt andet lovgivning.

  "Vi æder os gennem regnskoven, når millioner af hektar skov hvert år ryddes for at gøre plads til dyrkning af foder og fødevarer. Det er nu op til danske og europæiske politikere at vedtage en ambitiøs EU-skovlov, der forbyder import af produkter, som bidrager til skovrydning og forringelse af skove. Bevarelse af skov er et afgørende globalt svar på klima- og biodiversitetskrisen og ikke mindst tilbagegangen i fuglebestande," forklarer international rådgiver i DOF/BirdLife Danmark, Toke F. Nyborg. Han bakkes op af Sofie Tind Nielsen fra WWF Verdensnaturfonden:

  "Loven skal sikre, at varer og produkter, der markedsføres i EU, ikke er knyttet til ødelæggelse eller forringelse af skove eller naturlige økosystemer, uanset om denne ødelæggelse er ulovlig eller lovlig. Hvis lovgivningen skal have en effekt og hjælpe os med at adressere klima- og biodiversitetskrisen, er vi nødt til at tage ansvar for og lovgive imod produkter, der bidrager til skovrydning og forringelse af skove. Men det gælder også andre naturlige økosystemer som savanner, vådområder, græsarealer eller mangrover. Ellers risikerer vi, at landbrug og anden produktion blot flyttes til andre sårbare økosystemer," siger Sofie Tind Nielsen.

  Tid og sted for overrækkelsen

  Overrækkelsen til Rasmus Prehn finder sted i dag, onsdag d. 2. juni kl. 14 - 14.30 ved stentrappen foran Christiansborg, hvor ministeren får præsenteret underskrifterne fra WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, Nyt Europa og Dansk Ornitologisk Forening. Der vil i forbindelse med overrækkelsen være mulighed for, at pressen kan stille spørgsmål til ministeren.

  Ønsker I at deltage?
  Kontakt presserådgiver fra WWF Verdensnaturfonden, Sebastian Wulf. Se kontaktoplysninger nedenfor.

  Billedmateriale:

  Scanpix er til stede ved arrangementet, og billedmateriale fra arrangementet taget af de fire organisation kan desuden eftersendes ved interesse. Kontakt presserådgiver, Sebastian Wulf.

  Kontakt:

  Sebastian Wulf, presserådgiver
  WWF Verdensnaturfonden
  (+45) 5132 9503 / sebastian.wulf@wwf.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/fire-gronne-organisationer-overraekker-i-dag-12-millioner-underskrifter-til-rasmus-prehn-pa-christiansborg?releaseId=13623218

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **