PRM / Solcelleparker bidrager i kampen mod biodiversitetstab

  Pressemeddelelse fra Better Energy

  Anlægges solcelleparker i samspil med den lokale natur, kan det både øge værdien af jorden, øge den biologiske mangfoldighed samt den vedvarende energiproduktion. Den nye Biological Diversity Protocol (BD Protocol) fra Biodiversity Disclosure Project (BDP) dokumenterer effekten ved at bygge solcelleparker, der anlægges sammen med biodiversitetstiltag.

  Sammen med biodiversitetseksperterne fra virksomheden Habitats har vi designet miljømæssige nedslagspunkter i flere af vores solcelleparker. Vores samarbejde med Habitats er født ud af en ide om at bruge solcelleparker til at forbedre miljøkvaliteten på arealerne. En ny undersøgelse udarbejdet af Habitats viser, at tiltag på Better Energys solcellepark i Blangslev har bidraget ganske betydelig til biodiversiteten. På baggrund af disse erfaringer vurderer Habitats, at graden af andelen af biodiversiteten går fra næsten nul før anlæggelse af solcelleparken, til omkring 20% efter anlæggelse, ca. 25% efter 5 år, og i bedste fald helt op til 60% over 30 år. Jo større areal vi forvalter desto større gavn, kan vi gøre.

  Dét er gode nyheder. Vi har nu både belæg for, at vores solcellepark i Blangslev yder et stort bidrag til biodiversiteten i området og en skalerbar model til vores arbejde med CO2-reduktioner og biodiversitetsbeskyttelse:

  "Vores projekt i Blangslev var et pilotprojekt, der viser, hvordan solcelleparker kan skabe endnu bedre betingelser for vilde dyr og økosystemer. Nu har vi belæg for at opskalere vores løsning til andre solcelleparker. Solceller er den eneste vedvarende energiteknologi med et positivt miljømæssigt fodaftryk. En solcellepark gør elnettet grønnere, og er fri for menneskelig forstyrrelse i dets levetid, hvilket gør det muligt for jorden at hvile og plante- og dyreliv kan dukke op. Det er en velunderbygget win-win-situation," forklarer Rasmus Lildholdt Kjær, adm. direktør i Better Energy.

  Den nye protokol er en regnskabsramme, der gør det muligt for virksomheder og organisationer at registrere ændringer i biodiversitet på systemisk vis og konsolidere nye data om biodiversitet. Habitats adm. direktør Rasmus Vincentz forklarer, at potentialet for skalerbarhed ligger i det systematiske overblik og evnen til at lave fremskrivninger til fremtidig udvikling.

  "Det er vigtigt at finde en måde at måle og kvantificere data om biodiversitet på, når vi arbejder systematisk med at genoprette og bevare naturen, øge biodiversiteten og støtte sunde økosystemer i solcelleparker. Sammen med Better Energy registrerer vi ændringer i biodiversitet og fortsætter med at øge den naturlige værdi af Better Energys solpark i Blangslev og i fremtidige solparker. Protokollen er et fantastisk værktøj til at kvantificere forbedringer af naturkvalitet og biodiversitet i vores projekter, samt kommunikere om dem."

  Læs hele rapporten her.

  Kontakt:

  Sustainability Manager, Sustainability, People & Communications Medine Duvarci email: MDU@betterenergy.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/solcelleparker-bidrager-i-kampen-mod-biodiversitetstab?releaseId=13622597

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **