PRM / DUF: Ungdomspanelet for unges trivsel overrækker 15 anbefalinger til regeringen

  Pressemeddelelse fra DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

  Regeringen valgte i marts 2021 at nedsætte et hurtigarbejdende ungdomspanel, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan man kan rette op på den mistrivsel, som corona-krisen har skabt.

  I panelet er både DUF - Dansk Ungdoms Fællesråds formandskab samt en lang række af DUFs medlemsorganisationer repræsenteret. Med Krogerup Højskoles forstander, Rasmus Meyer, i spidsen har panelet de sidste to måneder arbejdet på helt konkrete anbefalinger til, hvordan ungdommen kommer bedst muligt ud af coronakrisen.

  I dag overækker ungdomspanelet de 15 anbefalinger til statsminister Mette Frederiksen og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til en lancering på Krogerup Højskole.

  "Ungdommen har løftet et stort ansvar under coronakrisen. Mange har været nødt til at sætte sociale relationer og fællesskaber på pause eller gentænke dem på ny. Nu skal vi hjælpe ungdommen ud af krisen og styrke trivslen i ungdomslivet. Derfor er det vores forventning, at regeringen tager anbefalingerne til sig og handler på dem" siger Chris Borup Preuss, formand for DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd.

  Det kræver politisk prioritering

  Panelet kommer med anbefalinger indenfor fire overskrifter: "læring og trivsel", "uddannelse, beskæftigelse og trivsel", "fællesskaber og trivsel" og "udsathed og trivsel".

  I anbefalingerne står det blandt andet nedskrevet, at panelet mener, at det skal være en politisk prioritering at få genstartet foreningslivet. Eksempelvis skal foreningslivet tildeles midler, som kan bruges på at invitere børn og unge med i fællesskaberne og få reetableret foreningslivet som før coronakrisen. Panelet opfordrer også til et samarbejde mellem kommuner og foreninger, så unge kan blive præsenteret for lokale tilbud.

  "Frivillige har gennem det seneste år forsøgt at holde foreningslivet i gang på trods af nedlukning. Men hvis vi skal have unge ind i de frivillige fællesskaber igen, så kræver det politisk prioritering" udtaler Christine Ravn Lund, næstforkvinde for DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd.

  Om overrækkelsen

  Chris Preuss, formand for DUF, og Esther Vyff Petersen, formand for Danske Skoleelever, overrækker anbefalingerne på vegne af ungdomspanelet for unges trivsels anbefalinger til statsminister Mette Frederiksen og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

  Overrækkelsen sker på Krogerup Højskole onsdag 12. maj kl. 19.00.

  Under overrækkelsen er hele ungdomspanelet til stede, og unge fra foreningen Ungdomsringen står for det kunstneriske indslag på scenen.

  Ungdomspanelet

  Ungdomspanelet består af 15 repræsentanter for elevorganisationer, civilsamfundsorganisationer, ungdomspolitiske organisationer, faglige organisationer m.m. Ungdomspanelet er blev nedsat af børne- og undervisningsministeren i marts 2021 og panelets arbejde er faciliteret af DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd. Panelet har på halvanden måned over seks online-møder drøftet centrale spørgsmål og problemstillinger vedrørende børn og unges trivsel i lyset af corona-nedlukningerne, og har på den baggrund udarbejdet konkrete trivselsfremmende tiltag.

  Ungdomspanelets medlemmer

  Rasmus Meyer (formand for panelet), forstander på Krogerup Højskole

  Camilla Bøgelund, hovedbestyrelsesmedlem KFUM og KFUK, samt engagementsrådgiver

  i CISU - Civilsamfund i Udvikling

  Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd og tidligere formand for

  Venstre Ungdom

  Christine Ravn Lund, næstforkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd og medlem

  i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

  Cille Hald Egholm, formand for Studenterforeningen Konservative Studerende

  på Københavns Universitet

  Ebbe Bertelsen, sekretariatskoordinator i Modstrøm

  Esther Vyff Petersen, formand for Danske Skoleelever

  Frederik Vad, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

  Ida Koch, cand.psych. og bestyrelsesmedlem i Børn Vilkår

  Ingrid Kjærgaard, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

  Kaja Nielsen, næstformand for Erhvervsskolernes Elevorganisation

  Mathias Vinholt, ungdomsformand i Dansk El-forbund

  Nicolai Stockholm, direktør i Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Region

  Midt- og Vestsjælland

  Oliver Asmund Bornemann, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

  Troels Boldt Rømer, landsforperson for Ungdommens Røde Kors

  Kontakt:

  Formand Chris Preuss tlf.: 22889996 email: preuss@duf.dk

  Politisk chef Daniel Branislav Christensen tlf.: 60774679 email: dbc@duf.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/duf-ungdomspanelet-for-unges-trivsel-overraekker-15-anbefalinger-til-regeringen?releaseId=13621973

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **