PRM / Glem ikke de svigtede børn

  Pressemeddelelse fra TUBA

  "Aftalen er godt nyt, men det løser ikke de svigtede børns problemer. 30% af de børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer eller stofmisbrug, ender selv i misbrug. Så en tidlig indsats skal starte, længe før de unge selv skal være forældre, siger landsleder i TUBA Danmark, Henrik Appel.

  De familier, der fx er præget af et alkoholmisbrug, er ikke nemme at spotte. Når forældrene er gode til at skjule misbruget, så er deres børn det ofte også. I en undersøgelse foretaget blandt de unge, som går i TUBA, siger 46% af de adspurgte, at de ikke talte med nogen om deres forældres misbrug, da de var børn. Fire ud af ti svarer, at en eller flere af deres bedsteforældre havde et problematisk forbrug af alkohol.

  I går meldte regeringen sin politiske aftale på børne- og socialområdet ud efter forhandlinger med aftaleparterne. Aftalens syv centrale punkter skal være med til, at landets mest udsatte unge får en tryg barndom, og at de unge kommer godt ind i voksenlivet.

  "I TUBA er vi glade for at se, at flere familiehuse skal give udsatte forældre bedre støtte i forældrerollen. Og at børn skal have mulighed for at sige nej til samvær med forældre i en kortere eller længere periode. Det ved vi fra vores unge, at mange ville ønske, at de havde haft," siger Henrik Appel.

  Fakta

  Børn og unge, der er vokset op i hjem med misbrug

  Sundhedsstyrelsen skønner at 122.000 børn og unge under 18 år lever i familier med alkoholmisbrug, det er ca. to børn per skoleklasse.

  TUBA er en landsdækkende organisation, der tilbyder gratis terapi til børn og unge i alderen 14-35 år, der er vokset op i familier med alkohol- og/eller stofproblemer. Børn, der vokser op i hjem med misbrug, oplever ofte fysisk og psykisk vold samt overgreb og selvmordstrusler fra far og mor. De plages af senfølger som PTSD, angst, depression og selvmordstanker og kommer typisk til TUBA, når det går op for dem, at livet ikke behøver at være så svært. TUBA har 34 afdelinger i fordelt i hele Danmark.

  I 2020 var 3969 børn og unge i behandling i TUBA. Der er dags dato mere end 1000 på venteliste til at komme i behandling. Ifølge en undersøgelse blandt TUBAs børn og unge føler 73% af de adspurgte sig bedre rustet til job, uddannelse og skole efter et terapiforløb i TUBA. 91% har fået det bedre med sig selv, og 92% er blevet bedre til at håndtere deres problemer.

  Kontakt:

  Landsleder Henrik Appel tlf.: 20 14 41 71 email: hae@tuba.dk

  Ulla Johanne Johansson email: ulj@tuba.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/glem-ikke-de-svigtede-born?releaseId=13621974

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **