PRM / Guldborgsund Kommune skruer permanent op for rengøringsniveauet

  Pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune

  Rengøring har under coronapandemien været et effektivt værktøj til at holde smittespredningen nede. Og ikke nok med det. Mere rengøring har også betydet bedre trivsel blandt eksempelvis skoleelever og kommunens mange ansatte. De erfaringer skal bruges fremadrettet, og derfor lægger Økonomiudvalget vægt på særligt tre forhold, når Guldborgsund Kommunes rengøringskontrakter skal udbydes på ny.

  Det første er øget rengøring. Før corona blev der gjort rent én gang om dagen og typisk på tidspunkter, hvor der ikke var nogen i bygningerne, det vil sige enten om aftenen eller meget tidligt om morgenen. Fremadrettet skal der også gøre rent på kontaktflader i løbet af dagen, så man minimerer smittespredning mest muligt. Ikke kun i forhold til corona, men vira generelt. Desuden vil der være et særligt fokus på løbende rengøring af toiletter, da for eksempel børn i dagtilbud og elever i folkeskolen har været glade for renere og bedre toiletforhold, og da det har stor betydning for deres generelle sundhed og trivsel.

  "Der er jo kommet et nationalt fokus på rengøring og hygiejne her i coronaperioden, og vi har set, hvilken betydning det har haft for minimering af smittespredning. Desuden betyder rengøringsniveauet ret meget for den generelle trivsel, ikke mindst hos vores børn og unge i dagtilbud og på skoler, så derfor er vi helt enige om politisk, at der skal mere rengøring til," siger borgmester John Brædder.

  For det andet skal der i det kommende kontraktudbud lægges vægt på en grøn profil for rengøringen, så både miljøhensyn og FN's Verdensmål tænkes ind i kontrakterne. Det kan for eksempel være krav om svanemærkede rengøringsprodukter, grøn transport mellem bygningerne og institutionerne, når der gøres rent, ergonomisk rigtige rengøringsmaskiner og rengøringsmedarbejdernes arbejdsmiljø.

  For det tredje ønsker Økonomiudvalget en social profil i rengøringskontrakterne, så de rengøringsvirksomheder, der byder på opgaven, forpligtes til at samarbejde med eksempelvis Jobcentret om praktikforløb og opkvalificering af ledige borgere, der enten kan få job i virksomheden eller få mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet generelt.

  Ifølge borgmester John Brædder er det et vigtigt skridt, at også grønne og socialt bæredygtige principper bliver en del af den daglige rengøring.

  "Det er måske ikke noget, man tænker over i hverdagen, men der bruges en ret stor mængde rengøringsmidler, når der bliver gjort rent i alle kommunens mange institutioner og bygninger. Der er også en del transport rundt i kommunen i forbindelse med rengøring, da vi jo er en geografisk stor kommune. Derfor har det en betydning, når vi beslutter, at rengøringen skal have en grøn profil," siger han.

  "Desuden er jeg rigtig glad for, at vi også i udbuddet lægger vægt på at hjælpe nogle af de ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet," siger borgmesteren.

  I dag er kommunens samlede budget til rengøring på 28,8 millioner kroner om året. Med mere rengøring og de nye principper for rengøringen forventes den samlede udgift at stige med cirka ni millioner kroner om året. En udgift, der skal indarbejdes i det kommende budgetforlig.

  Med Økonomiudvalgets beslutning er rammerne for den fremtidige rengøring nu på plads. Herfra er det en løbende proces at få principperne indarbejdet i de kommende kontrakter, da det vil ske i takt med de nuværende kontrakters udløb.

  Kontakt:

  Borgmester John Brædder tlf.: 25180390

  Kommunikationskonsulent Johanne Duus Hornemann tlf.: 2518 2335 email: jdh@guldborgsund.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/guldborgsund-kommune-skruer-permanent-op-for-rengoringsniveauet?releaseId=13621342

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **