PRM / Ny klinisk professor vil forstå og optimere behandling af sygdomme i bugspytkirtlen

  Pressemeddelelse fra Aalborg Universitet

  "Vi glæder os til samarbejdet med Søren Schou Olsen, der har en stærk forskningsprofil og solid klinisk erfaring. Vi er overbeviste om, at han vil styrke det pankreatologiske område de kommende år," siger Sten Rasmussen, institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Ansættelsen er med virkning fra 1. april 2021.

  Søren Schou Olesen har i dag det daglige ansvar for Center for Bugspytkirtelsygdomme, der blev oprettet for fem år siden på Aalborg Universitetshospital. Her arbejder han sammen med sine kolleger på at håndtere de komplekse sygdomme i bugspytkirtlen.

  Søren Schou Olesen er begejstret og glæder sig til at fortsætte sit mangeårige arbejde med bugspytkirtelsygdomme, der er ligeligt fordelt mellem klinisk arbejde med tæt kontakt til bugspytkirtelpatienter på Aalborg Universitetshospital og det mere teoretiske forskningsarbejde på både hospitalet og Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

  "Det er unikt at have et ben i klinikken og så samtidig have mulighed for at forske. Det er meget inspirerende og enormt givende, at kunne gøre begge dele, så det kliniske problem hurtigt og direkte kan omsættes til et forskningsprojekt," siger Søren Schou Olesen.

  Med et klinisk professorat styrkes fokus på forskningen i bugspytkirtelsygdomme. Det er Søren Schou Olesens forhåbning, at der kan etableres endnu flere forskningsprojekter med den øgede opmærksomhed på området, så behandlingen kan forbedres yderligere.

  Bedre mulighed for at hjælpe patienter

  Sygdomme i bugspytkirtlen er ganske alvorlige. Dødligheden er op til fem gange forøget sammenlignet med baggrundsbefolkningen og patienterne har en væsentligt reduceret livskvalitet med hyppige indlæggelser og mange alvorlige komplikationer.

  De hyppigste bugspytkirtelsygdomme er akut og kronisk bugspytkirtelbetændelse. Den akutte form fører til ca. 2000 nye indlæggelser om året og ca. 600 nye patienter diagnosticeres årligt med kronisk bugspytkirtelbetændelse. Der er stor risiko for bugspytkirtelkræft for den sidstnævnte gruppe patienter. Bugspytkirtelkræft er en af de mest dødlige kræftformer ifølge Søren Schou Olesen.

  "Vi arbejder målrettet på at opnå en bedre forståelse af sygdommene i bugspytkirtlen og ultimativt at forbedre forebyggelse og behandling" siger Søren Schou Olesen og fortsætter:

  "Sygdomme i bugspytkirtlen har nok levet lidt i skyggen af andre mavetarmsygdomme i en lang årrække og været underprioriteter både klinisk og forskningsmæssigt. Med oprettelsen af Center for Bugspytkirtelsygdomme i 2016 på Aalborg Universitetshospital fik vi mulighed for at forbedre den kliniske håndtering af patientgruppen. Siden har lignende centre på Odense Universitetshospital og Hvidovre hospital yderlige styrket det danske tilbud til bugspytkirtelpatienterne. Med oprettelsen af et professorat indenfor området, det første af sin art i Danmark, får vi nu mulighed for at styrke forskningen yderligere og dermed bedre mulighed for at hjælpe vores patienter."

  Fra turnuslæge til bugspytkirtelspecialist

  Interessen for bugspytkirtelsygdomme opstod under Søren Schou Olesens turnusophold på mavetarmmedicinsk afdeling ved Aalborg Universitetshospital, og da professoren på afdelingen tilfældigvis havde et forskningsprojekt i smertebehandling af kronisk bugspytkirtelbetændelse, så sprang Søren Schou Olesen til og skrev sin ph.d.-afhandling om dette emne.

  "Jo mere jeg arbejder med forståelsen af bugspytkirtlen og behandlingen af sygdommene i den, des mere fascinerede bliver det, og jo større netværk får jeg både nationalt og internationalt. Og det er som om, at det ene har taget det andet i hånden," siger Søren Schou Olesen, der har publiceret mere end 140 forskningsartikler og bogkapitler om emnet og ofte været oplægsholder i både ind- og udland.

  Det er ikke mange timer, hvor arbejdet ikke ligger et eller andet sted og rumler i baghovedet på Søren Schou Olesen, men når han slipper det, sætter han stor pris på at være sammen med sin kone og deres tre børn, familie og venner. Han elsker god mad og vin, løbeture og udfordrer sig selv på mountainbike.

  Fakta

  Bugspytkirtlen ligger bag ved mavesækken og lige op af tolvfingertarmen.

  Kirtlen producerer fordøjelsesenzymer, der nedbryder al slags mad. Desuden udskiller bugspytkirtlen en række hormoner. To af de vigtigste er insulin og glukagon, der regulerer vores blodsukker.

  Kontakt:

  Søren Schou Olesen, ph.d., klinisk professor
  Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
  Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Syd, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg

  Tlf. 99 66 35 10 Direkte
  Tlf. 60 93 97 14 Mobil
  Tlf. 97 66 35 55 Center for Bugspytkirtelsygdomme
  Tlf. 97 66 35 00 Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling
  E-mail soso@dcm.aau.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-klinisk-professor-vil-forsta-og-optimere-behandling-af-sygdomme-i-bugspytkirtlen?releaseId=13620125

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **